The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de eerste… Jaarindex | 7 februari 2019

Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT-studie)

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan… Jaarindex | 7 februari 2019

Landelijke evaluatie geboortecentra

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen jaren zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend… Jaarindex | 28 maart 2017

Risicofactoren voor perinatale sterfte en vroeggeboorte; met speciale aandacht voor regionale en etnische verschillen.

De aanleiding van het onderzoek was de discussie over de invloed van het verschil in registratie van perinatale sterfte in de landen van Europa op de… Jaarindex | 28 maart 2017

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om te… Jaarindex | 28 maart 2017

Prognostic factors and models for perinatal asphyxia at birth

Perinatale sterfte is een belangrijke indicator voor de verloskundige zorg en perinatale asfyxie van het geboren kind is een van de belangrijkste oorzaken van perinatale… Jaarindex | 28 maart 2017

Implementatie van een kosteneffectieve strategie om neonatale infectie door groep B-hemolytische streptokokken te voorkomen

Een infectie bij de pasgeborene tijdens de geboorte of binnen de eerste week door groep B streptokokken (EOGBS) komt voor bij ongeveer twee tot drie… Jaarindex | 28 maart 2017

Slechtere zwangerschapsuitkomsten bij hogere leeftijd

Jacquemyn Y, Martens E, Martens G. Pregnancy at late premenopausal age: Outcome of pregnancies at 45 years and older in Flanders, Belgium. J Obstet Gynaecol… Berichten | 9 april 2015

Bestaat het ‘broken heart syndrome’?

Mortality in  mothers after perinatal loss: a population-based follow-up study. HvidjØ rn D, Wu C, Schendel D et al. BJOG 2015; DOI:10.1111/1471-0528.13268 Directe link naar… Berichten | 9 april 2015

Ervaringen met ouderschap na eerder verlies van een kind

A renewed sense of purpose: Mothers’ and fathers’ experience of having a child following a recent stillbirth. Campbell-Jackson L, Bezance J, Horsch A. BMC Pregnancy… Berichten | 19 maart 2015