EURO-PERISTAT Project with SCPE and EUROCAT. European Perinatal Health Report

De perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) is in Nederland gedaald van 10,5 per duizend in 2004 naar 9,0 per duizend in 2010. Hierdoor is… Overige publicatie | 27 mei 2013

Wat komt er uit de PAN?

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte (kortweg: perinatale audit) in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Hiermee volgen we, na… Samenvatting | 1 mei 2013

A terme sterfte 2011 – Perinatale audit: De voortgang

De belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg hebben tijdens perinatale audits hun eigen zorgverlening over 2011 geëvalueerd. Dit leidde tot belangrijke verbeterpunten op lokaal, regionaal en… Overige publicatie | 6 april 2013

Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

Al jaren geleden is de perinatale sterfte vooral bij de geboorten buiten kantooruren sterk afgenomen. Toch heerst sinds het artikel ‘Beter baren’ (2008) nog steeds… Samenvatting | 31 januari 2013

Een AMK-melding bij risico-zwangerschappen: De uterus als achterstandswijk

Perinatale sterfte, de som van foetale en vroege neonatale sterfte, is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de perinatale zorg. In vergelijking met de… Samenvatting | 1 december 2012

Verschillen in perinatale sterfte in de negen perinatale zorgregio’s

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de perinatale zorgverlening is het meten van een aantal proces en uitkomstmaten essentieel. Dit is een belangrijke… Samenvatting | 1 oktober 2012

Peripartale herpes-simplexinfectie: een levensbedreigende aandoening voor de neonaat

Een infectie met het herpes simplex virus (HSV) kan bij pasgeborenen een levensbedreigende aandoening zijn. Wij beschrijven twee patiënten waarbij een peripartale HSV-infectie leidde tot… Samenvatting | 1 september 2012

Audit als onderdeel van de perinatale zorg in Nederland

In 2007 beschreven wij in dit tijdschrift de resultaten van de Landelijke Perinatal Audit Studie (LPAS). Dit onderzoek betrof externe audits van perinatale sterfte casus… Samenvatting | 1 augustus 2012

Canadese onderzoekers zetten vraag- tekens bij validiteit van internationale vergelijking van perinatale sterfte

Internationale vergelijkingen van zorguitkomsten, zoals perinatale of maternale sterfte, zijn meestal bedoeld om overheden en beleidsmakers aan te zetten de zorg te verbeteren. Er zijn… Samenvatting | 1 mei 2012

Geplande thuisbevalling vergeleken met geplande ziekenhuisbevalling

In november 2011 publiceerden van der Kooy en collega’s een cohortstudie in Obstetrics & Gynecology naar vroeg neonatale sterfte bij geplande thuisbevalling ten opzichte van… Samenvatting | 1 april 2012