De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht in Europees perspectief: Resultaten van het Euro-Peristat project.

Resultaten van het Euro-Peristat project laten zien dat Nederland na Frankrijk het hoogste foetale sterftecijfer had in Europa in 2004, namelijk 7,0 per 1000 geborenen.… Scriptie | 20 januari 2012

Perinatale audit: eerste verkenningen

Het onderwerp voor de eerste landelijke perinatale audit is ‘à terme sterfte’. Dit houdt in alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van… Overige publicatie | 7 december 2011

Sterfte rond de geboorte is afgelopen 10 jaar fors gedaald

Enkele jaren geleden haalde de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland alle kranten. Hoewel de laatste jaren een dalende trend zichtbaar wordt, willen zorgverleners weten… Overige publicatie | 25 november 2011

Intro interview Eileen Hutton

Op 14 oktober jl. verscheen in Medisch contact het nevenstaande interview met Eileen hutton, hoogleraar Midwifery science van AVAG/VUmc. Zoals u misschien al wel eerder… Samenvatting | 1 november 2011

Ontmantel niet het hele systeem

Bijzonder hoogleraar midwifery science Eileen Hutton van het VUmc wil een academische opleiding verloskunde introduceren, naar Canadees model. Dit kan volgens haar de perinatale sterfte… Samenvatting | 1 november 2011

Vaginale bevalling voor tweelingen in achterhoofdsligging

Rossi AC, Mullin PM, Chmait RH. Neonatal outcomes of twins according to birth order, presentation and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG… Berichten | 1 september 2011

Voorkombare risicofactoren voor perinatale sterfte

Flenady V, Koopmans L, Middleton P et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2011;377:1331-1340Directe link naar… Berichten | 1 september 2011

Extreem prematuur – beslismomenten op de grens van levensvatbaarheid

In september 2010 werd de nieuwe Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte opgesteld door de NVK in samenwerking met de NVOG. De richtlijn bespreekt risicofactoren,… Samenvatting | 1 juni 2011

Perinatale sterfteverschillen in Amsterdam

De oorspronkelijke versie van het artikel is verschenen in Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3130. Doel: In Amsterdam werd onderzocht of er per stadsdeel verschillen waren in perinatale sterfte en of… Samenvatting | 1 juni 2011

Verloskundigen en gynaecologen moeten samen onderzoek doen

Wat is veiliger? Thuis bevallen of in het ziekenhuis? Al ruim dertig jaar voeren verloskundigen en gynaecologen strijd over dit vraagstuk. Ook in november 2010… Samenvatting | 1 juni 2011