Ervaringen van vrouwen met de (na-)geboorte (van de placenta)

Eerder onderzoek naar de geboorte van de placenta richtte zich op een vergelijking van de uitkomsten van actief en afwachtend fysiologisch beleid. Dit Australische kwalitatieve… Samenvatting | 21 juni 2019

VIRTUAL placenta studie

De vroege placenta-ontwikkeling in de eerste 3 maanden van de zwangerschap speelt een cruciale rol in het verloop en de uitkomsten van de zwangerschap voor… Jaarindex | 7 februari 2019

Hemodynamic Adaptation to Pregnancy and Placenta-related Outcome (HAPPO studie)

De zwangerschap is een ‘stress test’ voor het cardiovasculaire systeem van de vrouw en wordt daarom ook beschouwd als een vroege indicator  van de cardiovasculaire… Jaarindex | 7 februari 2019

De identificatie van nieuwe markers voor vroeggeboorte gebaseerd op onderzoek bij Zwangere vrouwen met Aangeboren HARtAfwijkingen: ZAHARA 3

De prevalentie van vroeggeboorte is verhoogd bij zwangere vrouwen met een congenitale hartaandoening. De gemiddelde prevalentie is 16%, met excessen tot 30% in geval van een… Jaarindex | 28 maart 2017

PRELHUDE – PREterm Labour, Heart- and vascUlar Defects

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Recent is duidelijk geworden dat maternale cardiovasculaire pathologie een risicofactor voor vroeggeboorte kan zijn. Bij onderzoek… Jaarindex | 28 maart 2017

Zorgt oxytocine-injectie voor minder manuele placentaverwijderingen? (NTOG 2015#10)

De vraagstelling van het onderzoek: Vermindert injectie van oxytocine-oplossing in de vena umbilicalis bij een vastzittende placenta de noodzaak tot een MPV ten opzichte van… Samenvatting | 14 februari 2016

Pathologisch onderzoek naar de pathofysiologie van pre-eclampsie

Penning ME, Baelde JJ, Bloemenkamp KWM. Pre-eclampsie en actieve placentafragmenten in de maternale long.NTOG 2014;127:116-120 Directe link naar de volledige versie van het tijdschrift.  Pre-eclampsie… Berichten | 4 september 2014

Een bijzondere koek

Samenvatting: We zagen een placenta met uitgebreide infarcering, na de geboorte van een gezond à terme kind (gewicht: 3705 g). Bij pathologisch onderzoek bedroeg de… Samenvatting | 1 mei 2014

Pre-eclampsie en actieve placentafragmenten in de maternale long

Samenvatting: Pre-eclampsie wordt gekenmerkt door grote hoeveelheden van de anti-angiogene factor sFlt-1 in serum, beschouwd als een belangrijke mediator van de systemische verschijnselen van pre-eclampsie,… Samenvatting | 1 april 2014

Gaten in de placenta: zijn er valkuilen?

De betekenis van echoscopisch onderzoek van de zwangerschap heeft de laatste decennia een enorme groei doorgemaakt. De verbetering van apparatuur en kennis van de gemaakte… Samenvatting | 1 december 2013