No relationship between fear of childbirth and pregnancy-/delivery-outcome in a low-risk Dutch pregnancy cohort delivering at home or in hospital

The complete article can be found at the site of Informa Healthcare. To examine the relationship of fear of childbirth (FOC), general anxiety and depression… Samenvatting | 1 september 2012

Seksualiteit als onderwerp van gesprek voor de verloskundige

Olsson A, Robertson E, Falk K et al. Assessing women's sexual life after childbirth: the role of the postnatal check. Midwifery 2011;27:195-202 Vrouwen hebben postpartum… Berichten | 6 juli 2011

Let ook op postpartum angst en obsessief-compulsieve symptomen

Abramowitz JS, Meltzer-Brody S, Leserman J. Obsessional thoughts and compulsive behaviors in a sample of women with postpartum mood symptoms. Arch Womens Ment Health 2010;13:523-350… Berichten | 9 juni 2011

Systematische review: prevalentie postpartum incontinentie

Thom DH, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:1511-1522 Directe link naar de samenvatting in Acta Obstet… Berichten | 6 mei 2011

Zwaar gefrustreerd

Een groep Zweedse onderzoekers (V.M.K. Nyman et al., Midwifery doi:10.1016/j.midw.2008.10.008) heeft 4-6 weken na de bevalling 10 vrouwen geïnterviewd met een body mass index van… Berichten | 5 maart 2009

Kangoeroemethode

Aan empowerment van zwangeren besteden veel verloskundigen aandacht. Hiertoe behoort het aanmoedigen direct post partum van ‘skin to skin’ contact tussen kersverse ouders en de… Berichten | 3 juni 2008

Zwangerschap, postpartumperiode en werk – achtergronddocument bij de NVAB-richtlijn

De richtlijn van de NVAB biedt de bedrijfsarts ondersteuning bij het vertalen van risicofactoren naar een preventief beeld ten aanzien van zwangeren en werknemers post… Overige publicatie | 1 juni 2007

Hoe kijken de vrouwen 3 jaar post partum terug op de ervaren zorg en welke determinanten hebben hier invloed op?

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in welke determinanten van invloed zijn op het terugkijken op de gekregen zorg drie… Scriptie | 2 juni 2006

Misoprostol en bloedverlies post partum

Wat zijn voor een laagrisico-zwangerenpopulatie de effecten van misoprostol op het bloedverlies tot het vierde tijdperk post partum in vergelijking met conventionele middelen? (ondervoorbehoud) Scriptie | 1 januari 2006

Seksualiteit postpartum

Het doel van deze literatuurstudie is informatie verzamelen over psychische en lichamelijke veranderingen bij ouders in de eerste periode na de bevalling en de invloed… Scriptie | 2 juni 2005