De ervaringen met kraamzorg in Nederland

In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik… Samenvatting | 9 januari 2018

Helft vrouwen gebruikt post partum anticonceptie

Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld… Berichten | 14 juli 2016