Verschillen in vrouwgerichte zorg van zorgverleners in de Nederlandse geboortezorg

Het begrip vrouwgerichte zorg wordt door verschillende zorgverleners in de geboortezorg op diverse manieren ge├»nterpreteerd en toegepast. Vrouwen in Nederland spraken hun behoefte uit aan… Samenvatting | 29 oktober 2020

De ervaringen met kraamzorg in Nederland

In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik… Samenvatting | 9 januari 2018

Helft vrouwen gebruikt post partum anticonceptie

Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld… Berichten | 14 juli 2016