Incomplete inversio uteri: een lastige diagnose (NTOG 2017 #6)

Inversio uteri is een zeldzame maar zeer ernstige obstetrische complicatie die kan leiden tot ernstige hypovolemische shock en maternale sterfte. In tegenstelling tot een complete inversio uteri is… Overige publicatie | 21 juni 2018

Preventieve plaatsing ballonocclusiekatheters bij placenta praevia. Beter mee dan om verlegen?

Fluxus postpartum is een bekende complicatie bij de aanwezigheid van een placenta praevia met hoge maternale morbiditeit en zelfs mortaliteit. Het preventief plaatsen van ballonocclusiekatheters… Samenvatting | 1 november 2013

Het gebruik van profylactische uterotonica in Nederland in beeld gebracht

Een fluxus postpartum (HPP; meer dan 1000 cc bloedverlies) is een serieuze complicatie voor de moeder. Internationale richtlijnen bevelen Active Management of the Third Stage… Samenvatting | 1 juni 2013

Embolisatie van de A. uterina bij een fluxus post partum; een succesvolle procedure voor een acuut probleem

Arteriële embolisatie van de arteria uterina is voor het eerst beschreven in 1979.1 Sindsdien is de embolisatie een bekende behandeling van een fluxus post partum… Samenvatting | 1 september 2012

Geen bewijs dat misoprostol effectief is bij het voorkomen van een fluxus postpartum

Misoprostol (ofwel Cytotec®), een medicijn dat oorspronkelijk bedoeld was voor de behandeling van een maagzweer (ulcus), is in de verloskunde vooral bekend als een medicijn… Samenvatting | 1 september 2012

Von Willebrand ziekte en zwangerschap

Von Willebrand ziekte (vWZ) is een stoornis in de primaire hemostase die zich met name uit in mucosale bloedingen. Andere oorzaken hiervan kunnen trombocytopenie of… Samenvatting | 1 juni 2012

Wat ons opvalt in de LVR2: HPP revisited

Bijna twee jaar geleden rapporteerden wij op deze plaats wat ons opviel in de LVR2 aangaande haemorrhagia post partum (HPP): de sterke toename gedurende de… Samenvatting | 1 september 2011

Minder kunstverlossingen op de kruk?

Thies-Lagergren L, Kvist LJ, Christensson K et al. No reduction in instrumental vaginal births and no increased risk for adverse perineal outcome in nulliparous women… Berichten | 6 juli 2011

Verbeterpunten in de verloskundige zorg bij ernstige fluxus post partum

Fluxus post partum (>1000 ml) komt bij circa één op de dertig thuispartus voor. Voor deze audit zijn negen casus uit de LEMMoNstudie (landelijke studie… Berichten | 2 november 2010

Risico’s voor zwangeren na jeugdkanker en abdominale radiotherapie

Steeds vaker overleven kinderen kanker, waardoor nu ook het aantal zwangeren toeneemt dat in hun jeugd kanker heeft gehad. De onderzoekers deden een retrospectieve studie… Berichten | 30 juni 2010