Hoe denken kwetsbare vrouwen over preconceptiezorg?

Er is veel aandacht voor preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen met een laag sociaaleconomische status (SES) en opleidingsniveau. Deze kwalitatieve studie richt zich op de beleving… Samenvatting | 19 mei 2018

Preconceptiezorg: van beleid naar de praktijk en terug

Met haar proefschrift ‘Preconception Care: from policy to practice and back’ blikt Sabine van Voorst terug op de gebeurtenissen van het afgelopen decennium en op… Promotie | 12 oktober 2017

Healthy Pregnancy 4 All (HP4All): programmatische preconceptiezorg

In een prospectief cohortonderzoek worden vrouwen in de leeftijd van 18-42 jaar benaderd, wonend in een gebied waar slechtere perinatale uitkomsten gerapporteerd zijn. Zij worden benaderd met… Jaarindex | 28 maart 2017

Het antifosfolipidesyndroom en zwangerschap

Samenvatting: De twee beschreven casussen laten zien dat een zwangerschap bij het antifosfolipidesyndroom gepaard kan gaan met ernstige complicaties voor zowel moeder als kind. Preconceptionele… Samenvatting | 1 mei 2014

Neef-nichthuwelijken in Nederland

Samenvatting: Neef-nicht huwelijken komen in Nederland waarschijnlijk meer voor onder migranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten en hun afstammelingen, dan onder andere bevolkingsgroepen.… Samenvatting | 1 april 2014

Proefschrift: Preconceptiezorg en de invloed van leefstijl en voeding op fertiliteit

Fatima Hammiche. Preconception Care. The influence of Nutrition and Lifestyle on fertility. Proefschrift. Erasmus Universiteit. 8 februari 2012 TREFWOORD: nutrition Dit proefschrift bestudeerde de effecten… Berichten | 7 mei 2012

Zwanger zijn doe je het liefst in je eigen taal en cultuur

In de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 heeft het Erfocentrum in samenwerking met het NIGZ, het project Zwanger zijn… Overige publicatie | 1 maart 2012

Zwangeren met aangeboren hartziekten

Ongeveer 1% van alle zwangerschappen wordt gecompliceerd door een hartafwijking bij de moeder. Pieper P. Aangeboren hartziekten bij de zwangere vrouw. NTOG 2010;123:344-349 Er is… Berichten | 1 maart 2011

Leefstijlprogramma voor verminderd vruchtbare vrouwen

Deze Cochrane review vond nog geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken over de effecten van preconceptie advies bij verminderd vruchtbare vrouwen op de kans om een levend… Berichten | 2 december 2010

Eerste Europese preconceptiecongres

Op 7 en 8 oktober jl. werd in Brussel het aller-eerste preconceptiecongres gehouden opEuropees niveau. Dit initiatief kwam van deBelgische Vereniging van FranssprekendeGynaecologen (GGOLFB) en… Samenvatting | 1 december 2010