Wikken en wegen: de betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen

Er is veel bekend over verhoogde risico’s van obesitas en afwijkende gewichtstoename op ongewenste uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Er zijn echter weinig wetenschappelijk onderbouwde… Jaarindex | 7 februari 2019

Rotterdam Periconceptie Cohort (Predict studie)

De Predict studie is een open, prospectief periconceptioneel cohort onderzoek waarvan de logistiek is ingebed in de reguliere patiëntenzorg. Vrouwen én hun partners worden preconceptioneel… Jaarindex | 7 februari 2019

Evaluatie van groepsbehandeling voor zwangeren met psychiatrische klachten (DAPPER-studie)

Psychopathologie tijdens de zwangerschap komt bij ongeveer vijftien procent van alle zwangeren voor. Deze groep bevat vrouwen die bekend zijn met een psychiatrische stoornis en zwanger… Jaarindex | 28 maart 2017

Wikken en wegen: de betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen

Er is veel bekend over verhoogde risico’s van obesitas en afwijkende gewichtstoename op ongewenste uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Er zijn echter weinig wetenschappelijk onderbouwde… Jaarindex | 28 maart 2017

Severe acute maternal morbidity in primary care

Uit eerder onderzoek op basis van PRN-data is gebleken dat de incidentie van intrapartum en neonatale sterfte en ernstige neonatale morbiditeit niet verschilt tussen eerstelijns bevallingen… Jaarindex | 28 maart 2017

Postpartum levensstijl interventies belangrijk voor verlagen risico cardiometabole ziekten later in het leven

Het proefschrift van Durk Berks beschrijft hoe vrouwen, na cardiometabool gecompliceerde zwangerschappen, hun levensstijl kunnen aanpassen. Vrouwen met een voorgeschiedenis van een cardiometabool gecompliceerde zwangerschap… Berichten | 17 januari 2017