Variations in childbirth interventions in high-income countries: protocol for a multinational cross-sectional study

There are growing concerns about the increase in rates of commonly used childbirth interventions. When indicated, childbirth interventions are crucial for preventing maternal and perinatal morbidity and mortality, but… Jaarindex | 7 februari 2019

Regional variations in childbirth interventions in the Netherlands: a nationwide explorative study

Although interventions in childbirth are important in order to prevent neonatal and maternal morbidity and mortality, non-indicated use may cause avoidable harm. Methods Childbirth intervention rates… Jaarindex | 7 februari 2019

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Cliëntervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de geboortezorg. In Nederland worden zwangere en pas bevallen vrouwen begeleidt door verschillende zorgverleners. De cliënt wordt overgedragen naar… Jaarindex | 1 februari 2019

Regional variations in transfer rates, place of birth and the use of interventions during childbirth in the Netherlands from 2010 to 2013

Interventies in de geboortezorg zijn van belang om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen, maar overmatig gebruik kan onnodige schade veroorzaken. Grote regionale variatie zou onwenselijk… Jaarindex | 30 mei 2017

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om te… Jaarindex | 28 maart 2017