Het zikavirus op Curaçao (NTOG 2018 #3)

In deze studie werd gekeken naar de prevalentie en organisatie van ZIKV zorg op Curaçao tussen februari 2016 tot maart 2017. Zwangere vrouwen met laboratorium bewezen ZIKV of… Overige publicatie | 2 juli 2018

Bariatrische chirurgie: niet altijd win-win voor moeder en kind (NTOG 2017 #6)

Voor een blijvende gewichtsreductie bij obesitas wordt steeds vaker gekozen voor bariatrische chirurgie. De helft van de bariatrische ingrepen wordt uitgevoerd bij vrouwen in de fertiele levensfase. Complicaties… Overige publicatie | 21 juni 2018

HELLP als uiting van gemetastaseerd blaascarcinoom (NTOG 2017 #5)

Aan de hand van de casus in dit artikel wordt geïllustreerd hoe lastig het diagnostisch proces kan zijn bij een zwangere met een recidief maligniteit.… Overige publicatie | 17 april 2018

De impact van verwijzen

Tijdens zwangerschap en geboorte komen cliënten regelmatig in aanraking met verwijzing naar andere zorgverleners. Verwijzingen kunnen leiden tot ontevredenheid met zorg. Deze Nederlandse kwalitatieve studie… Samenvatting | 27 november 2017

Het proces van gezamenlijke besluitvorming over de plaats van bevalling

Nederlandse laag-risico vrouwen kunnen zelf de plaats van de bevalling kiezen. Om de besluitvorming ten aanzien van plaats van bevalling zo optimaal mogelijk te faciliteren… Samenvatting | 20 juni 2017

De zorgervaringen van hoog-risico zwangeren

Complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken stress bij de zwangere en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op angst en depressie. Deze Nieuwzeelandse kwalitatieve studie onderzoekt… Samenvatting | 19 februari 2017

Relatie tussen voorgenomen plaats van bevalling en angst en depressie

Het debat over de veiligheid van de thuisbevalling en het dalend percentage thuisbevallingen geven aanleiding om te onderzoeken of er een verband is tussen de… Samenvatting | 19 februari 2017

Preventie van opnieuw starten met roken postpartum moeilijk

Veel vrouwen die stopten met roken tijdens de zwangerschap, beginnen daar nadien weer mee. Deze studie kijkt naar het verschil in effect tussen 2 verschillende… Berichten | 30 november 2016

Medicatiegebruik en risicoperceptie bij zwangerschaps-klachten

Deze studie kijkt naar de relatie tussen de risicoperceptie van vrouwen over medicijngebruik en het daadwerkelijke gebruik tijdens de zwangerschap in het Verenigd Koninkrijk. Online… Berichten | 14 november 2016

Helft vrouwen gebruikt post partum anticonceptie

Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld… Berichten | 14 juli 2016