Bariatrische chirurgie: niet altijd win-win voor moeder en kind (NTOG 2017 #6)

Voor een blijvende gewichtsreductie bij obesitas wordt steeds vaker gekozen voor bariatrische chirurgie. De helft van de bariatrische ingrepen wordt uitgevoerd bij vrouwen in de fertiele levensfase. Complicaties… Overige publicatie | 21 juni 2018

Lange termijn gevolgen sectio: kans op complicaties na uterusextirpatie (mogelijk) hoger

Het aantal sectio’s is de afgelopen jaren toegenomen. Er is echter nog niet zoveel bekend over mogelijke complicaties voor vrouwen op latere leeftijd ten gevolge… Samenvatting | 22 februari 2018

De zorgervaringen van hoog-risico zwangeren

Complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken stress bij de zwangere en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op angst en depressie. Deze Nieuwzeelandse kwalitatieve studie onderzoekt… Samenvatting | 19 februari 2017

Is onderwatergeboorte geassocieerd met neonatale en maternale risico’s?

Studies naar relaties tussen onderwatergeboorte en neonatale en maternale risico’s zijn voornamelijk gebaseerd op beschrijvende studies met kleine steekproeven. Deze retrospectieve Amerikaanse studie bestudeert de… Samenvatting | 19 februari 2017

Proefschrift: vrouwen met zwangerschapscomplicaties verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd

In het proefschrift van Karst Heida gaat het over de oorzaken, gevolgen en klinische implicaties van verschillende zwangerschapscomplicaties in relatie tot hart- en vaatziekten. Hart-… Berichten | 8 februari 2017

Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study

Lees het volledige oorspronkelijke artikel in BMJ 2013;346:f3263 Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen vrouwen die thuis bevallen, hebben – mits ze niet in een risicogroep… Samenvatting | 17 juni 2013

Een bekende, maar zeldzame complicatie bij het HELLP-syndroom

Wanneer  een  zwangerschap  gecompliceerd  wordt door het HELLP-syndroom dient men  altijd bedacht te  zijn op de  zeldzame complicaties van het HELLP-syndroom.  In  deze  casus  wordt … Samenvatting | 1 mei 2012

Succes, veiligheid en effectiviteit

Doel: onderzoeken van de effectiviteit van uitwendige versie zonder tocolyse of epidurale anesthesie, de complicaties die geassocieerd zijn met de procedure en het verband tussen… Samenvatting | 20 oktober 2008

Rampscenario

Je komt bij mevrouw de Groot, G5P3, AD 41+0. De vliezen zijn een uur eerder gebroken, ze verliest helder vruchtwater. Ze begint al wat drukgevoel… Samenvatting | 1 februari 2007

Voorbereiding op de toekomstige verloskundige zorg bij de baring rondom zwangeren met overgewicht en obesitas.

Onderzoeken of zwangere vrouwen met overgewicht en obesitas een ander verloop van de partus hebben dan zwangere vrouwen met een normaal gewicht. Scriptie | 2 juni 2006