Lifestyle en Zwangerschap

Veel onderzoek heeft aangetoond dat leefstijl en gezondheid tijdens de zwangerschap een grote invloed kunnen hebben op de ontwikkelende foetus. Ongunstige leefstijl en gezondheidsfactoren worden vaker… Jaarindex | 28 maart 2017

Optimalisering Eerstelijns verloskunde; de weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS-AVM (Verloskundig Casusregistratie Systeem Academie Verloskunde Maastricht)

Verloskundigen uit de eerste lijn signaleren twee knelpunten in hun zorgverlening en verwijsbeleid. Ten eerste is er momenteel veel onduidelijkheid over het ‘normale’ verloop van de… Jaarindex | 28 maart 2017

Severe acute maternal morbidity in primary care

Uit eerder onderzoek op basis van PRN-data is gebleken dat de incidentie van intrapartum en neonatale sterfte en ernstige neonatale morbiditeit niet verschilt tussen eerstelijns bevallingen… Jaarindex | 28 maart 2017

Assessment of Perinatal Outcome by uSe of Tocolysis in Early Labour (APOSTEL-IV study); nifedipine versus placebo in the treatment of preterm premature rupture of membranes

Preterm en prematuur gebroken vliezen (PPROM) is een belangrijk klinisch probleem. Het is momenteel niet duidelijk of een behandeling met tocolyse effectief is bij vrouwen met… Jaarindex | 28 maart 2017

Schildklierdisfunctie bij zwangeren

Schildklierfunctiestoornissen komen voor bij 2 tot 3 procent van alle zwangere vrouwen en kunnen gepaard gaan met diverse zwangerschapscomplicaties (tabel1) [1]. Hypothyreoïdie wordt zowel binnen… Samenvatting | 1 juni 2013

De invloed van periconceptionele arbeidsomstandigheden op de vruchtbaarheid en zwangerschaps- uitkomsten

Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor een verminderde vruchtbaarheid en een gestoord beloop van de zwangerschap zoals een miskraam, een laag geboortegewicht of een aangeboren… Samenvatting | 1 april 2010

Ondergewicht ondergewaardeerd?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s voor vrouwen met ondergewicht, vóór de zwangerschap, op zwangerschapsuitkomsten. Daarom is… Scriptie | 14 maart 2008

Het effect van continuïteit van zorgverlener op de baringsuitkomsten

Zullen er statistisch significant meer vaginale partus, gave perinea en minder obstetrische interventies plaatsvinden, wanneer de barende bekend is met haar begeleidende zorgverlener dan wanneer… Scriptie | 1 juni 2007

Drinkt u ’m zwart? Cafeïneconsumptie in de zwangerschap

Cafeïne is een biologisch werkzame stof, vooral voorkomend in koffie. De Nederlandse vrouw drinkt gemiddeld vijf koppen koffie per dag, ook andere voedingsmiddelen bevatten cafeïne… Scriptie | 16 maart 2007

Een baring met gewicht… ofwel een gewichtige baring?

Hebben adipeuze zwangeren slechtere maternale en neonatale baringsuitkomsten dan zwangeren die niet adipeus zijn? Scriptie | 29 juni 2006