Minder antibiotica bij premature neonaten

Onlangs besteedden de media aandacht aan de toegenomen resistentie voor antibiotica. We zouden kritischer moeten kijken of antibiotica geven wel altijd nodig is. Dit onderzoek… Berichten | 9 oktober 2015

Afgeronde studie: APOSTEL-1

Wat is de toegevoegde voorspellende waarde van de fFN-test naast de CL-meting bij zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken… Samenvatting | 1 maart 2013

Pessarium ter voorkoming van vroeggeboorte en toevoegen chirurgische debulking aan chemotherapie

Deze maand weer een update van Nederlands onderzoek. In de onlangs afgeronde ProTWIN studie is onderzocht of het profylactisch gebruik van een Arabinpessarium bij vrouwen… Samenvatting | 1 januari 2013

Trends in preterm birth: singleton and multiple pregnancies in the Netherlands, 2000-2007

Directe link naar BJOG Several studies have reported increasing trends in preterm birth in developed countries, mainly attributable to an increase in medically indicated preterm… Samenvatting | 14 juni 2011

Voorkomt progesteron vroeggeboorte?

Tijdens de zwangerschap is de uterus onder invloed van progesteron min of meer ongevoelig voor contracties. Wanneer een reeks biochemische processen in gang wordt gezet,… Samenvatting | 1 mei 2011

De Triple P-studie

De Triple P-studie (Preventing Preterm birthwith Progesterone) is een cohort studiedie bestaat uit een screeningsdeel en eenbehandeldeel. De studie wil de voorspellendewaarde van de cervixlengte… Samenvatting | 1 juli 2010

In the pocket!

Deze afstudeeropdracht draait om de vraag: ‘Heeft een zwangere met een parodontale aandoening een groter risico op een partus prematurus dan een zwangere zonder een… Scriptie | 1 maart 2006