TRIDENT-2 studie: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest

In ons land kan elke zwangere die dat wenst kiezen voor prenatale screening naar foetale trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en 13 (patausyndroom), waar… Jaarindex | 7 februari 2019

TRIDENT-2 studie: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest

In ons land kan elke zwangere die dat wenst kiezen voor prenatale screening naar foetale trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en 13 (patausyndroom), waar… Jaarindex | 25 mei 2017

Islam and client decision making on prenatal screening. Practice and theory in the Netherlands

In 2008 I finished my master’s thesis on the subject of ‘Islam and prenatal screening. Practice and theory of Turkish pregnant women in the Netherlands’. The… Jaarindex | 28 maart 2017

Niet-invasieve prenatale test: gevolgen voor de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het prenatale screeningsbeleid (De ESPRIT-studie)

De opkomst van de niet-invasief prenataal teste (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van… Jaarindex | 28 maart 2017