Interacties rond interventies lijken belangrijker dan interventies zelf

Het doel van deze Nederlandse studie naar de percepties en ervaringen van vrouwen met een traumatische bevallingservaring was te achterhalen waar preventiemogelijkheden liggen. Dit kan… Samenvatting | 13 september 2017

Public health in Engeland: talking health during pregnancy

In Engeland bestaat een groeiend besef dat gezondheidsbevordering een steeds grotere rol gaat spelen in de zorgverlening van verloskundigen. Er wordt van hen verwacht dat… Samenvatting | 1 september 2014

Onverwachte lessen uit de VS. Promotie van de fysiologische benadering van de baring als de standaard voor kwaliteit van zorg: een nationale strategie.

Tegen de achtergrond van een zeer gemedicaliseerde geboortezorg hebben de verloskundigen in de Verenigde Staten (VS) de handen ineengeslagen. Het uitbrengen van een position statement… Samenvatting | 1 september 2014

Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut

De geboortezorg is in beweging en is nergens meer hetzelfde als in 2010, toen de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte het rapport Een goed begin uitbracht… Overige publicatie | 17 juni 2014

Nieuwe adviezen voor preventie van voedselovergevoeligheid

Voedselovergevoeligheid kan berusten op voedselallergie, bijvoorbeeld koemelkallergie, en op niet-allergische voedselintolerantie, zoals coeliakie en lactose-intolerantie. Koemelkallergie komt voor bij 1 tot 3% van alle zuigelingen… Samenvatting | 1 april 2014

Is er een indicatie voor profylactische antistolling in het kraambed bij patiënten met obesitas?

Samenvatting De kans op het ontwikkelen van een VTE is groter tijdens de zwangerschap en in het bijzonder het kraambed. Ook obesitas is een van… Samenvatting | 1 april 2014

Folic Acid Clinical Trial: FACT Effect of folic acid supplementation in pregnancy on preeclampsia

FACT is een internationale multicenter placebo gecontroleerde RCT waarin het effect van hoge dosering foliumzuur wordt onderzocht op de incidentie van preeclampsie. De interventie start… Jaarindex | 2 februari 2014

Pessarium of Cerclage ter preventie van partus prematurus bij zwangere vrouwen met een partus prematurus in de voorgeschiedenis en een verkorte cervixlengte: PC-studie

Partus prematurus komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Zwangeren met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis hebben een hoger risico op een… Jaarindex | 2 februari 2014

Pessarium of Progesteron ter Preventie van partus Prematurus bij vrouwen met een korte cervixlengte: QuadrupleP-studie

Partus prematurus komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Dit percentage loopt zelfs op tot 50% bij meerling zwangerschappen. Partus prematurus is… Jaarindex | 2 februari 2014

Sociale verloskunde voorkomt armoedeval

Vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag. Gynaecoloog Eric Steegers en collega’s uit… Samenvatting | 18 april 2013