Sociale verloskunde voorkomt armoedeval

Vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag. Gynaecoloog Eric Steegers en collega’s uit… Samenvatting | 18 april 2013

Begeleiding stoppen met roken aanzienlijk verbeterd.

De inspectie vindt het belangrijk dat verloskundigen zwangere vrouwen begeleiden bij het stoppen met roken, vanwege de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Dat zij hiervoor… Samenvatting | 2 april 2013

Pessarium ter voorkoming van vroeggeboorte en toevoegen chirurgische debulking aan chemotherapie

Deze maand weer een update van Nederlands onderzoek. In de onlangs afgeronde ProTWIN studie is onderzocht of het profylactisch gebruik van een Arabinpessarium bij vrouwen… Samenvatting | 1 januari 2013

Preventie van bekkenbodemschade bij primipara met een geboortetrainer, zin of onzin?

Primiparae lopen in 60-70% schade op aan de bekkenbodem , in verschillende gradaties, afhankelijk of het een medische partus betreft of niet. In Nederland wordt… Samenvatting | 1 december 2012

Een AMK-melding bij risico-zwangerschappen: De uterus als achterstandswijk

Perinatale sterfte, de som van foetale en vroege neonatale sterfte, is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de perinatale zorg. In vergelijking met de… Samenvatting | 1 december 2012

Meer foliumzuur, meervoordelen?

We weten dat foliumzuur de kans op spina bifida verkleint [czeizel AE et al, 1992; Mrc Vitamin study research Group, 1991; Wald Nj et al,… Samenvatting | 1 oktober 2012

Aangeboren cytomegalovirusinfectie: ziektelast en screeningstesten

Op 29 maart 2012 promoveerde arts-microbioloog Jutte de Vries aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Congenital cytomegalovirus infection: Disease burden and screening tools. Cytomegalovirus… Samenvatting | 1 juli 2012

Sfincter leasies: daarna een sectio?

Baghestan E, Irgens LM, Børdahl PE et al. Risk of recurrence and subsequent delivery after obstetric anal sphincter injuries. BJOG 2012;119:62–69Directe link naar de samenvatting… Berichten | 6 april 2012

Ontspanning en pijnmanagement

Smith CA, Levett KM, Collins CT ea. Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD009514.… Berichten | 6 april 2012

Mindfullness in de verloskunde

Mindfulness betekent gericht aandacht geven aan het moment zonder te oordelen. Het is een methode die kan helpen beter om te gaan met de drukte… Samenvatting | 1 april 2012