Eerstelijns cultuur en omgeving belangrijke leerervaring studentverloskundigen

De onderzoekers stellen dat de gemedicaliseerde zorg in het Verenigd Koninkrijk (VK) de fysiologische baring(szorg) ondermijnt. Zij onderzochten daarom hoe studentverloskundigen leren in een eerstelijns… Samenvatting | 6 oktober 2020

Determinanten en patronen van zorggebruik bij zwangeren in de eerste lijn

Zorggebruik van eerstelijns zwangeren. Uit registraties van huisartsen blijkt dat zwangere vrouwen, naast het contact met de verloskundige, ook geregeld contact hebben met de huisarts. De… Jaarindex | 28 maart 2017

Opleiding verloskunde moet op universitair niveau worden aangeboden om kwaliteit op peil te houden en aansluiting te vinden met andere westerse landen

Het proefschrift van Pien Offerhaus onderzoekt de kwaliteit en de veiligheid van de eerstelijns verloskundige zorg. Zelfstandige eerstelijns verloskundigen zijn verantwoordelijk voor de zorg voor… Berichten | 10 oktober 2015

Saturatiemeting bij de pasgeborene: haalbaar in een eerstelijns setting?

Een saturatiemeter behoort niet tot de standaarduitrusting van eerstelijns verloskundigen. In de klinische setting wordt deze gebruikt als beademing nodig is. Daarnaast wordt in een… Samenvatting | 1 mei 2014

Midwifery Research Network the Netherlands

Wat is het Midwifery Research Network Netherlands? Het Midwifery Research Network the Netherlands (MRNN) is hét eerstelijns netwerk voor onderzoek in de verloskundige zorg. Een… Samenvatting | 1 januari 2014

Inspirerende start van de IRIS-studie!

Een gemengd gezelschap van zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden was dinsdag 25 juni jongstleden bijeen voor de kick off van de IRIS-studie. De IUGR… Samenvatting | 1 september 2013

De opkomst van geboortecentra en hun rol in de zorg

ACHTERGROND Thuis bevallen is in Nederland altijd de gewoonste zaak van de wereld geweest. Pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw konden vrouwen… Samenvatting | 20 juni 2013

Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study

Lees het volledige oorspronkelijke artikel in BMJ 2013;346:f3263 Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen vrouwen die thuis bevallen, hebben – mits ze niet in een risicogroep… Samenvatting | 17 juni 2013

‘A morass of considerations’: exploring attitudes towards ethnicity-based haemoglobinopathy-carrier screening in primary care

Haemoglobinopathies (HbPs), such as sickle cell disease and thalassaemia, are autosomal recessive disorders with severe anaemia, variable but lifelong morbidity and a shortened lifespan due… Samenvatting | 1 april 2013

Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds

In 1977 waren er ongeveer 2700 regulier gevestigde huisartsen verloskundig actief. Daarna is het aantal teruggelopen tot 1120 in 1998 en 465 in 2002. De… Samenvatting | 1 maart 2013