Episiotomie in een low-risk populatie in Nederland

Een episiotomie is een van de meest verrichte operatieve ingrepen bij vrouwen. In veel landen is de incidentie van episiotomieën afgenomen sinds duidelijk is dat… Samenvatting | 1 mei 2014

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Het NIVEL verzamelt cijfers over de arbeidsmarkt van verloskundigen met behulp van de verloskundigenregistratie. Deze cijfers verschaffen bijvoorbeeld inzicht in de omvang en samenstelling van… Samenvatting | 1 januari 2014

Van onderzoeksidee tot wervingsfolder

Misschien hebt u het kortgeleden nog bij de hand gehad: een verzoek of uw praktijk wil meedoen aan onderzoek. Naast uw twijfels over het nut… Samenvatting | 1 januari 2014

Assessing psychological health in midwifery practice

Gepubliceerd in Midwifery (2013):29;608-615 De zorg voor zwangere vrouwen met psychische problematiek staat al een aantal jaren in de schijnwerpers. Er is geen twijfel meer… Samenvatting | 1 juni 2013

Referaat- Normen voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap; geen zwangere is gelijk!

Zwangeren met overgewicht en obesitas in de eerstelijns verloskundige praktijk vormen het onderwerp van promotieonderzoek van Darie Daemers. Darie is verloskundige en docent aan de… Samenvatting | 1 mei 2013

Begeleiding stoppen met roken aanzienlijk verbeterd.

De inspectie vindt het belangrijk dat verloskundigen zwangere vrouwen begeleiden bij het stoppen met roken, vanwege de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Dat zij hiervoor… Samenvatting | 2 april 2013

De baring op waarde geschat?

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van inzicht in de achtergrond van de besluitvorming binnen de eerstelijns verloskundige zorg. Hiervoor is de volgende… Scriptie | 16 december 2011

Midwifery Consortium in oprichting wil bijdrage aan betere verloskunde leveren

De Academies Verloskunde van Amsterdam-Groningen en Maastricht hebben het initiatief genomen om een landelijk consortium voor de eerstelijns verloskunde op te richten. Doel van dit… Samenvatting | 1 mei 2011

Pak je kans: stoppen met roken begeleiding voor verloskundigen

Het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte maakt duidelijk dat op het gebied van perinatale sterfte veel winst te behalen is door preventie van… Samenvatting | 1 april 2011

Samenwerken met de psycholoog

Verbetert een samenwerkingsverband meteerstelijns psychologen de zorg voor zwangerevrouwen met psychische of psychosocialeklachten? Vijf eerstelijns verloskundigen -praktijken en vijf psychologenpraktijken inde Gelderse Vallei gingen het… Samenvatting | 1 juli 2010