Vingervlug?

‘Leidt het strippen van de vliezen bij zwangeren die naderend serotien zijn tot het eerder op gang komen van de baring voor 42 weken amenorroeduur,… Scriptie | 9 maart 2007

Striponderzoek van De Miranda bewijst positief effect

Het werd door de beroepsgroep al langere tijd vermoed, maar verloskundige/onderzoeker Esteriek de Miranda (AMC Medical Research/LUMC Klinische Epidemiologie) heeft eindelijk het bewijs geleverd: strippen… Berichten | 21 juni 2006

Serinam 2 (Groningen)

Kan strippen invloed hebben op het in gang zetten van de baring bij naderende serotiniteit? (onder voorbehoud) Scriptie | 1 januari 2006

SerInAm-studie

In 2003 startte TNO in samenwerking met de kweekschool voor vroedvrouwen in Amsterdam met het ontwikkelen van een studieprotocol voor de Serinam-studie. SerInAm staat voor:… Scriptie | 2 juni 2005

SerInAm (Bij naderende Serotiniteit Inleiding door Amniotomie)

In deze scriptie wordt de opzet besproken voor een onderzoek naar amniotomie in de eerste lijn als inleiding bij naderende serotiniteit. De onderzoekers hebben gekozen… Scriptie | 27 mei 2004