De verborgen wanhoop van vaders

De mentale gezondheid van vaders wordtweinig erkend en besproken, hoewel deze volgens Professor Ben Green, consultant psychiater van de University of Chester andCheadle Royal Hospital’s,… Samenvatting | 1 oktober 2010

PROMISES

Ruim 3 maanden geleden is het PROMISESonderzoek (UMC Groningen) van start gegaan.Hieronder beschrijven de onderzoekers in hetkort de achtergrond en doelstelling van ditonderzoek en hoe… Samenvatting | 1 juli 2010

Een psychisch probleem! Wat nu?

Verloskundigen komen met allerlei soortengezinnen in aanraking. Dus ook met gezinnenwaarbij psychische, psychiatrische en psychosocialeproblemen een rol spelen.De verloskundige kring ‘Stad Utrecht’ vroeg deregionale ondersteuningstructuur… Samenvatting | 24 april 2009

Psychische klachten tijdens de zwangerschap

  Uit diverse, vooral buitenlandse onderzoeken komt naar voren dat ongeveer tien procent van de zwangere vrouwen dermate ernstige psychische klachten heeft, dat profes –… Samenvatting | 20 februari 2009

Eindelijk zwanger…en toch niet blij?

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen of er verschil is in de beleving van welbevinden bij zwangeren na een subfertiele periode… Scriptie | 1 april 2008

Verschil in depressie en zelfbeeld 3 jaar postpartum

Wat is het verschil in EPDS en RSES tussen thuisbevallers en poliklinische bevallers van de moeder drie jaar na de geboorte van het kind in… Scriptie | 7 februari 2008

Veel onduidelijkheid over psychische klachten in de zwangerschap

Eén ding was helder tijdens het congres over zwangerschap en psychiatrie op 16 februari jl. in Ede: er is weinig helderheid over dit onderwerp. Hoog… Samenvatting | 1 mei 2006

Promotie is vooral ook teamwork

Promotieonderzoek combineren met een eerstelijns verloskundige praktijk? Dat dit goed kan bewijst Hennie Wijnen, verloskundige in Veldhoven. Ze heeft een duidelijke eerstelijns visie en met… Samenvatting | 1 februari 2006

Somber door slecht etend kind

Voeden van het kind is de belangrijkste ouderlijke taak in de eerste maanden na de geboorte. De manier waarop het kind eet en groeit heeft… Samenvatting | 1 december 2004