Bestaat het ‘broken heart syndrome’?

Mortality in  mothers after perinatal loss: a population-based follow-up study. HvidjØ rn D, Wu C, Schendel D et al. BJOG 2015; DOI:10.1111/1471-0528.13268 Directe link naar… Berichten | 9 april 2015

Test van Nederlands internetprogramma voor stemmingsklachten

Heller HM, van Straten A, de Groot CJM et al. The (cost) effectiveness of an online intervention for pregnant women with affective symptoms: protocol of… Berichten | 9 februari 2015

The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg

Dit proefschrift beschrijft  een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie van VoorZorg. Dit preventieprogramma richt zich  tijdens de zwangerschap en eerste levensfase van het kind op risicofactoren voor… Promotie | 5 november 2014

Proefschrift: Effecten van pre-eclampsie op het moederbrein

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning, Ineke Postma, 2 juli 2014, Rijksuniversiteit Groningen. Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET OP:… Berichten | 10 oktober 2014

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning

Hoewel zwangerschapsvergiftiging altijd werd gezien als een voorbijgaande aandoening bij zwangere vrouwen, ervaren sommige vrouwen nog jaren na een zwangerschapsvergiftiging vergeetachtigheid, concentratieproblemen en angstige en… Promotie | 2 juli 2014

Vaders met angst voor de bevalling voelen zich minder gezond.

Hildingsson I, Haines H, Johansson M et al. Childbirth fear in Swedish fathers is associated with parental stress as well as poor physical and mental… Berichten | 3 juni 2014

Traumatische bevalling verandert vrouw voor altijd

Fenech G, Thomson G. Tormented by ghosts from their past: A meta-synthesis to explore the psychosocial implications of a traumatic birth on maternal well-being. Midwifery… Berichten | 3 juni 2014

Twijfels van vrouwen met een doodgeboren kind over fysieke activiteit

Huberty JL, Jason Coleman J, Katherine Rolfsmeyer K et al. A qualitative study exploring women’s beliefs about physical activity after stillbirth. BMC Pregnancy and Childbirth… Berichten | 1 mei 2014

Proefschrift: Prenatale gevoelens vader beïnvloeden hechting met kind

Charlotte Vreeswijk, 28 maart, Tilburg University. From Pregnancy to Parenthood Directe link naar de samenvatting van het artikel op Kennispoort Verloskunde LET OP: U moet ingelogd zijn… Berichten | 1 mei 2014

From Pregnancy to Parenthood, Fathers’ and mothers’ representation of their unborn infants

Gevoelens van de vader en moeder voor hun ongeboren kind hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind tot volwassene. Dat blijkt uit het… Promotie | 28 maart 2014