Screening en preventieve diagnostiek: wat zegt de tuchtrechter?

Dit artikel kijkt naar meer dan alleen screening en preventieve diagnostiek bij zwangeren. Van de 28 onderzochte tuchtzaken gingen er maar twee over zwangerschapscontrole en… Berichten | 5 november 2009