Naleving SOP-remifentanil in Nederland (NTOG 2018 #6)

Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wijze waarop de SOP-remifentanil-PCA in de dagelijkse praktijk in Nederland gevolgd wordt. Daartoe werd een kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd.… Overige publicatie | 19 november 2018

Remifentanil patient controlled analgesia versus epidural analgesia during labor. The RAVEL-trial

Epidural analgesia (EA) is considered to be the most effective method of pain relief during labor and is recommended as first method of pain relief by… Jaarindex | 28 maart 2017

Pijnstilling tijdens de partus: IGZ legt gebruik van remifentanil aan (te) strakke banden (NTOG 2015#10)

De nieuwe werkwijze beperkt in sterke mate de mogelijkheid om te kiezen voor remifentanil. Toediening wordt nu alleen aanbevolen bij contra-indicaties voor epidurale analgesie. Als… Samenvatting | 14 februari 2016

Meer tevreden met ruggenprik dan met opiaatpompje

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (n=1.411) in vijftien Nederlandse ziekenhuizen vergeleek de effecten op de tevredenheid van vrouwen over baringspijnbestrijding tussen remifentanil, het zogenoemde opiaatpompje, en… Berichten | 8 december 2015

PCA-remifentanil is een aanwinst in de verloskunde

PCA remifentanil in de verloskunde; een Zwolse evaluatie van twee jaar gebruik in de praktijk. Muller LT, Mantel GD, Kuizinga KNTOG 2011;124:286-291 Directe link naar… Berichten | 7 december 2011

PCA remifentanil in de verloskunde; een Zwolse evaluatie van twee jaar gebruik in de praktijk.

Is PCA-remifentanil een veilige en effectieve pijn- stillingsmethode in de verloskunde voor moeder en kind? Data werd verzameld van november 2007 tot november 2009. Bij… Samenvatting | 1 augustus 2011

Richtlijn medicamenteuze pijnbehandeling bij de bevalling

Pijnbehandeling De Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen (NVA) en de Nederlandse Vereniging van Obtretici en Gynaecologen (NVOG) hebben in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg… Overige publicatie | 9 december 2008

Remifentanil: nooit meer in smarten kinderen baren?

Remifentanil staat momenteel sterk in de belangstelling als nieuwe mogelijkheid voor medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de baring. Hier zijn diverse redenen voor aan te voeren. Enerzijds… Samenvatting | 20 oktober 2008