Preconceptiezorg: van beleid naar de praktijk en terug

Met haar proefschrift ‘Preconception Care: from policy to practice and back’ blikt Sabine van Voorst terug op de gebeurtenissen van het afgelopen decennium en op… Promotie | 12 oktober 2017

ALPHA-NL, screening ongunstige opgroei-omstandigheden in de zwangerschap (ZonMw-project)

De ALPHA-NL is een veelgebruikte korte zelfinvullijst voor zwangeren. Deze wordt vroeg in de zwangerschap door de zwangere ingevuld voorafgaand aan een consult. Dit helpt… Jaarindex | 15 juni 2017

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor gezond gedrag en de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd worden. De motivaties van vrouwen om geen… Jaarindex | 25 mei 2017

Vasculair gerelateerde zwangerschapscomplicaties en het maternale risico op cardiovasculaire aandoeningen, deel van de Generation R study.

Verschillende epidemiologische studies suggereren een associatie tussen vasculair gerelateerde zwangerschapscomplicaties, bestaande uit pre-eclampsie, pregnancy induced hypertension [PIH], het HELLP-syndroom en intra-uteriene groei restrictie, en een verhoogd risico… Jaarindex | 28 maart 2017

Cardiovasculair risico na een zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen; Hyras, follow- up van Hyras, Hyprecare

Verschillende epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, bestaande uit pregnancy induced hypertension (PIH), (pre-)eclampsie en het HELLP-syndroom, en verhoogd cardiovasculair risico… Jaarindex | 28 maart 2017

‘Programmatisch aanbod van Preconceptiezorg’: het bereiken van (moeilijk bereikbare) wensouders in achterstandswijken van Rotterdam.

Het onderzoek maakt deel uit van het gemeentelijke Rotterdamse programma ‘Klaar voor een Kind’. Dit plan beoogt de perinatale sterfte in Rotterdam terug te dringen naar… Jaarindex | 28 maart 2017

Episiotomie in een low-risk populatie in Nederland

Een episiotomie is een van de meest verrichte operatieve ingrepen bij vrouwen. In veel landen is de incidentie van episiotomieën afgenomen sinds duidelijk is dat… Samenvatting | 1 mei 2014

Systematische analyse van calamiteiten in de eerstelijns verloskundige zorg: een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Op 19 februari jongstleden verdedigde Lucie Martijn haar proefschrift over ‘Patiëntveiligheid in de eerstelijns verloskundige zorg’. Zij toonde aan dat de eerstelijns verloskundige zorg over… Samenvatting | 1 april 2014

Prevalentie van diabetes gravidarum bij risicozwangeren

Het bepalen van de prevalentie van diabetes gravidarum bij risicozwangeren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap met behulp van de orale glucosetolerantietest… Samenvatting | 1 oktober 2013

Bevallen na een eerdere keizersnede en de rol van de klinsch verloskundige

Steeds vaker worden klinisch verloskundigen geconfronteerd met vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis. Het sectiopercentage in Nederland steeg van 7,4% in 1990 tot 15,1%… Samenvatting | 1 juli 2013