Samenwerken bevalt beter

Dit project is ontwikkeld door de Academie Verloskunde Maastricht met onderzoekers en zorgverleners in het Verloskundig Consortium Limburg. Het vult de expliciete samenwerking van het… Jaarindex | 7 februari 2019

LOCoMOTive-studie; Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Teamtraining effectIVEness

Het Nederlandse model van verloskundige zorg is gebaseerd op nauwe samenwerking tussen professionals. Dit heeft veelvuldige overdrachten tot gevolg. Onderzoek heeft uitgewezen dat overdrachtsmomenten een kwetsbare… Jaarindex | 7 februari 2019

Healthy Pregnancy 4 All-2: zorg voor én na de geboorte, een gezamenlijke aanpak door geboortezorg, public health en jeugdgezondheidszorg

Een goede start bij de geboorte en goede groei- en ontwikkelingskansen in de eerste periode na de geboorte hebben een grote invloed op de ontwikkeling… Jaarindex | 7 februari 2019

Proefschrift: Optimaal onderwijs voor de gynaecoloog van morgen

Tailoring CanMEDS for training in Obstetrics and Gynaecology in the Netherlands, Nadine van der Lee, 3 november 2014, Vrije Universiteit Amsterdam Directe link naar de volledige Nederlandse… Berichten | 19 maart 2015

Samen onderzoek doen bevalt zó!

Het lectoraat Midwifery Science AVM draagt als interdisciplinaire onderzoeksgroep bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. De… Berichten | 19 maart 2015

Cliënt compenseert tekort in interprofessionele informatieoverdracht

Schölmerich VLN, Posthumus AG, Ghorashi H et al. Improving interprofessional coordination in Dutch midwifery and obstetrics: a qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014;14:145. DOI:10.1186/1471-2393-14-145… Berichten | 9 februari 2015

Geschiedenis van samenwerking tussen Nederlandse verloskundige professies

Van der Lee N, Driessen EW, Houwaart ES et al. An examination of the historical context of interprofessional collaboration in Dutch obstetrical care. Journal Of… Berichten | 27 november 2014

Tailoring CanMEDS for training in Obstetrics and Gynaecology in the Netherlands

Promovenda Nadine van der Lee onderzocht over welke vaardigheden de gynaecoloog van morgen (2025) moet beschikken en welke onderwijs daarbij past. Ze concludeert dat we… Promotie | 3 november 2014

Improving management of breech presentation at term

Bijna de helft van de pogingen om een kind in stuitligging te draaien is succesvol. Toch wordt de ingreep lang niet aan alle zwangeren die… Promotie | 3 september 2014

Kwaliteitscriteria voor preventie en behandeling van postpartum bloedingen

Smit M, Sindram SIC, Woiski M et al. The development of quality indicators for the prevention and management of postpartum haemorrhage in primary midwifery care… Berichten | 27 maart 2014