Factoren die de tevredenheid na een inleiding beïnvloeden

In een publicatie uit 2018 bleek electieve inleiding bij 39 weken zwangerschapsduur te leiden tot afname van het sectiopercentage. Inleiding van de baring (hierna: inleiding)… Samenvatting | 15 september 2020

Ontwikkeling en invoering van een ‘post-geboorte zorgplan’

Het doel van dit Schotse onderzoek was om in samenwerking met zwangere vrouwen en verloskundigen een acceptabel en bruikbaar format voor een post-geboorte zorgplan (PGZP)… Samenvatting | 14 juni 2020

Maakt een geboorteplan verschil?

Geboorteplannen zijn geïntroduceerd in de jaren ’70 als communicatiemiddel tussen zwangere vrouwen en hun hulpverleners en worden sinds de jaren ’80 aanbevolen als indicator voor… Samenvatting | 2 februari 2018

Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Uit het eerste gedeelte van de studie kwam naar voren dat er een groot verschil is in aantal interventies (kunstverlossingen en sectio’s) tussen bevallingen die low-risk… Jaarindex | 28 maart 2017

Meer tevreden met ruggenprik dan met opiaatpompje

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (n=1.411) in vijftien Nederlandse ziekenhuizen vergeleek de effecten op de tevredenheid van vrouwen over baringspijnbestrijding tussen remifentanil, het zogenoemde opiaatpompje, en… Berichten | 8 december 2015

Proefschrift: Richtlijnen voor betere richtlijnen

Wereldwijd is bij 4-30% van de paren in de vruchtbare leeftijd sprake van infertiliteit. Infertiliteit heeft als gezondheidsprobleem een groot maatschappelijk impact. ‘Improving Fertility Care’:… Berichten | 2 juni 2010