Psychotherapie werkt bij extreme angst voor de bevalling

Rouhe H,Salmela-Aro K, Tovanen R et al. Life satisfaction, general wellbeing and costs of treatment for severe fear of childbirth in nulliparous women by psychoeducative… Berichten | 4 mei 2015

Kunstverlossing vermindert kans op tweede zwangerschap

Elvander C, Dahlberg J, Andersson G et al. Mode of delivery and the probability of subsequent childbearing: a population-based register study. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13021… Berichten | 9 februari 2015

Het belang van communicatie rond de partus

Impact of mode of delivery on the birth experience in first-time mothers: a qualitative study, Guittier M-J, Cedraschi C, Jamei N et al. BMC Pregnancy… Berichten | 9 februari 2015

Opbrengst van vaginaal bevallen bij een stuitligging

Term breech deliveries in the Netherlands: did the increased ceasarean rate affect neonatal outcome? A population based cohort study. Vlemmix F, Bergenhenegouwen L, Schaaf JM et… Berichten | 27 november 2014

Electieve inleidingen niet afhankelijk van de rijpheid van de cervix

Maternal and neonatal outcomes in electively induced low-risk pregnancies Gobson KS, Waters PW,Bailit JL. Am J Obstet Gynaecol 2014;211:249.e1-16. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.03.016 Directe link naar de volledige gratis… Berichten | 27 november 2014

Een patiënt-controleonderzoek in Nederland. Een ‘echte’ of een ‘gedraaide’ hoofdligging: is de bevalling hetzelfde?

Doel: het onderzoeken van de wijze van bevallen bij zwangeren na succesvolle ECV in vergelijking met zwangeren met een kind in spontane hoofdligging. Er werd… Samenvatting | 1 november 2014

Astma vereist controle tijdens de zwangerschap

Asthma during Pregnancy in a Population-Based Study -Pregnancy Complications and Adverse Perinatal Outcomes. Rejnö G, Lundholm C, Gong T et al. PLoS ONE 9(8): e104755.… Berichten | 13 oktober 2014

Sikkelcelziekte en zwangerschap: een risicovolle combinatie

Da Costa Fenelon VM, Borata Viana M, Lopes Pessoa  Aguiar RA. Pregnancy in patients with sickle cell disease: maternal and perinatal outcomes. J Matern Fetal… Berichten | 10 oktober 2014

Improving management of breech presentation at term

Bijna de helft van de pogingen om een kind in stuitligging te draaien is succesvol. Toch wordt de ingreep lang niet aan alle zwangeren die… Promotie | 3 september 2014

Effecten van bevalling op de bekkenbodemspier

Originele titel: Levator ani muscle avulsion following childbirth Kim van Delft onderzocht de toestand van de bekkenbodemspier van vrouwen, voor en na de bevalling. Vóór… Promotie | 25 februari 2014