Effect van wijze van bevallen op seksueel functioneren post partum

In deze cohortstudie vergelijken Italiaanse onderzoekers het effect van wijze van bevallen op het seksueel functioneren een half jaar post partum. Van 132 vrouwen met… Berichten | 14 juli 2016

Helft vrouwen gebruikt post partum anticonceptie

Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld… Berichten | 14 juli 2016

Herhaalde zwangerschap bij tienermoeders

In de USA is 18% van de tienerzwangerschappen een tweede zwangerschap van de tienermoeder. Deze retrospectieve kwalitatieve studie bevraagt tienermoeders over hun houding en beslissingen… Berichten | 28 april 2016

Seksuele problematiek na de bevalling komt veel voor

Dit dwarsdoorsnede online vragenlijstonderzoek in Australië onder 325 bevallen vrouwen had als doel de prevalentie van seksueel disfunctioneren in het eerste jaar na de geboorte… Berichten | 10 november 2015

Toename seksueel risicogedrag onder vrouwelijke studenten

Stenhammar C, Ehrsson YT, Åkerud H et al. Sexual and contraceptive behavior among female university students in Sweden – repeated surveys over a 25-year period. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94: 253–259.… Berichten | 4 mei 2015

Een wonderpil voor vrouwen met verminderd seksueel verlangen?

Samenvatting Onlangs verschenen in de media berichten over een wonderpil voor vrouwen die lijden aan of gebukt gaan onder een gebrek aan seksueel verlangen. Wonderpillen… Samenvatting | 1 maart 2014

Referaat- Heeft de manier van bevallen invloed op het hervatten van seks na de bevalling?

De Peristat-cijfers laten zien dat in 2010 in Nederland bij 30,3% van de vaginale bevallingen een episiotomie werd gezet. De variatie in het aantal episiotomieën… Samenvatting | 1 juli 2013

Diagnostiek en behandeling van primair vaginisme – een update

In een recent verschenen artikel in dit tijdschrift is ingegaan op de mogelijke rol van negatieve emotionele reacties in samenhang met de diagnose primair vaginisme.… Samenvatting | 1 november 2012

Seksuele functiestoornissen: de mogelijke rol van negatieve emotionele reacties

Seksuele functiestoornissen, zoals primair vaginisme en dyspareunie, gaan vaak gepaard met negatieve (disfunctionele) emotionele reacties op seksuele stimuli. Dergelijke emotionele reacties zouden wel eens een… Samenvatting | 1 juni 2012

Minder zin in seks hoort erbij

Johnson CE. Sexual health during pregnancy and the postpartum. J Sex Med 2011; 8: 1267-1284. Directe link naar de samenvatting in J Sex Med In… Berichten | 7 december 2011