Shared decision-making in integrated maternity care

Low health literacy challenge for shared decision-making in maternity care While integrated maternity care increasingly aims at Shared Decision-making (SDM), it seems that clients with… Jaarindex | 7 februari 2019

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming (GB) in de dagelijkse praktijk toe… Jaarindex | 7 februari 2019

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook… Jaarindex | 7 februari 2019

Sectio IMPLEmentatie-studie (SIMPLE)

Het SIMPLE-onderzoek heeft in de eerste fase de huidige zorg gemeten rondom de implementatie van richtlijnen over het uitvoeren van keizersnedes. Hieruit bleek dat de adherentie… Jaarindex | 28 maart 2017

On speaking terms: choices and decision-making during the perinatal period

Pregnancy is a transition period in which choices are made with long-term impact on babies, women and their partners. Midwives can enhance women’s experience of childbirth… Jaarindex | 28 maart 2017

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook… Jaarindex | 28 maart 2017

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming (GB) in de dagelijkse praktijk toe… Jaarindex | 28 maart 2017

Verwachte macrosomie leidt tot ondoelmatig interveniëren door zwangeren en zorgverleners

Foetale macrosomie is een veelvoorkomende obstetrisch verschijnsel (ca. 8%). Over recente jaren neemt het aantal interventies op basis van verwachte macrosomie toe, terwijl het daadwerkelijke… Berichten | 14 juli 2016