Zuidoost Brabant en Limburg: e-learning gezamenlijke besluitvorming binnenkort van start

Werkt u als zorgverlener in de geboortezorg in de regio Zuidoost Brabant of Limburg? Dan is de nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming van 9 januari… Berichten | 4 januari 2018

Sociale of vroedvrouwen benadering van vrouwen tijdens zwangerschap, baring en kraambed.

Het voortplantingsproces is primair een fysiologisch proces. De verloskundigen faciliteren dat fysiologische proces zo goed mogelijk, opdat vrouwen spontaan en zonder interventies zullen baren. Met… Overige publicatie | 24 april 2015

On speaking terms. Over kiezen met de vrouw in plaats van voor de vrouw

Marianne Nieuwenhuijze promoveerde op 20 mei 2014 aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift On speaking terms. Choices and shared decision-making in maternity care. In… Samenvatting | 1 september 2014

On speaking terms: Choice and shared decision-making in maternity care

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het betrekken van de vrouw bij het nemen van beslissingen binnen de verloskundige zorg, met specifieke aandacht voor het kiezen… Promotie | 20 mei 2014

Zorgverleners beslissen liefst samen met cliënten

Hertig SG, Cavalli S, Burton-Jeangros C et al. ‘Doctor, what would you do in my position?’ Health professionals and the decision-making process in pregnancy monitoring.… Berichten | 2 juli 2013

‘Jouw keuze’ als frame

Een bevalling vergelijken met een blindedarmoperatie of wortelkanaalbehandeling. Eén pleidooi van Wendy van Dijk voor de ruggenprik tegenover honderd studies over tevredenheid na de bevalling.… Samenvatting | 1 mei 2013

Reactie stelling: recht op continue ondersteuning

De stelling in de afgelopen periode luidde: ‘Alle vrouwen hebben recht op continue ondersteuning tijdens de baring’. De stelling komt voort uit het proefschrift van… Berichten | 7 december 2011

Van medische naar fysiologische kijk op zwangerschap en geboorte

Gagnon R. Midwifery in a new context: Expanding our reference points and embracing new representations of pregnancy and birth. Midwifery 2011;27:360–367Directe link naar de samenvatting… Berichten | 6 oktober 2011

Vrouwen beslissen anders over verloskundige zorg dan hun partners

Hendrix M, Pavlova M, Nieuwenhuijze MJ et al. Differences in preferences for obstetric care between nulliparae and their partners in the Netherlands: a discrete-choice experiment.… Berichten | 9 juni 2011

Nieuwe vragenlijst bevallingservaringen

Dencker A, Taft C, Bergqvist L et al. Childbirth experience questionnaire (CEQ): development and evaluation of a multidimensional instrument. BMC Pregnancy and Childbirth 2010;10:81 Directe… Berichten | 5 mei 2011