Sterke invloed van maternale lengte op het classificeren van pasgeborenen als SGA en LGA

Pasgeborenen worden geclassificeerd als small for gestational age (SGA), appropriate for gestational age (AGA) of large for gestational age (LGA) met Perined geboortegewichtcurven. Hoftiezer gebruikte… Samenvatting | 8 juni 2021

Cafeïnegebruik in de zwangerschap ontraden?

Observationele studies naar cafeïnegebruik rapporteren associaties met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Voedingsadviezen geven echter aan dat cafeïnegebruik tot 200 mg (een kop koffie) per dag tijdens de… Samenvatting | 23 november 2020

Kangoeroemethode bij laag geboortegewicht kan neonatale en kindersterfte substantieel verminderen

Ondanks WHO-aanbevelingen blijft toepassing van de kangoeroemethode bij kinderen met een geboortegewicht <2000 gram laag. De onderzoekers deden om die reden van 2015-2018 een randomised… Samenvatting | 18 maart 2020

Antidepressiva gebruik tijdens de zwangerschap: Wat zijn de korte- en lange termijn gevolgen voor kinderen

De laatste jaren is er veel aandacht voor het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Er zijn vele literatuurstudies uitgevoerd die met name de geboorteresultaten… Samenvatting | 31 oktober 2018

Effect van het HPV virus op zwangerschapsuitkomsten

Maternale infectie met het Human Papillomavirus (HPV) tijdens de zwangerschap kan nadelige gevolgen hebben op zwangerschapsuitkomsten. De bevindingen over mogelijke gevolgen zijn tot op heden… Berichten | 28 april 2016

Afgeronde studie: Herhalingsrisico van dysmaturiteit

Wat is de incidentie en herhaalkans van dysmaturiteit (geboortegewicht onder de 5e percentiel voor de zwangerschapsduur) in het algemeen? Wat is de invloed van dysmaturiteit… Samenvatting | 1 april 2013

Zwangeren onderschatten het belang van tanden

Periodontale ziekte lijkt gerelateerd te zijn aan vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Meestal kunnen periodontale ziektes behandeld of voorkómen worden. Women’s attitudes to and perceptions of… Berichten | 4 oktober 2010

Prevalentie en risicofactoren voor postnatale depressie bij vrouwen met premature en SGA kinderen

Postnatale depressie (PND) komt bij 10-15% van de kraamvrouwen voor en deze vrouwen hebben twee keer zoveel kans om in de volgende vijf jaar weer… Berichten | 30 juni 2010

Vitamine D en groei in ABCD

Er wordt aangenomen dat de intra-uteriene omgeving veel gezondheidsuitkomsten in het volwassen leven beïnvloedt. Verder weten we dat vitamine D belangrijk is voor foetale en… Berichten | 30 juni 2010

Proefschrift: Beter opsporen groeivertraging

En weer heeft een Nederlandse verloskundige een fraai proefschrift afgeleverd. Paul de Reu trok 15 jaar uit voor de zeer complexe en omvangrijke zoektocht naar… Berichten | 2 juni 2010