Implementatie van de uitwendige versie bij stuitliggingen à terme

Stuitligging à terme wordt geassocieerd met verhoogde risico’s op perinatale morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind, vooral tijdens de baring. Een belangrijke obstetrische interventie om… Jaarindex | 28 maart 2017

Lessen uit Nederland om keizersnede te beperken

In de meeste landen is de afgelopen decennia het percentage keizersnedes gestegen, maar in Nederland blijft het percentage relatief laag. De onderzoekers analyseerden de Nederlandse… Berichten | 12 september 2016

Suboptimale schildklierfunctie in het tweede trimester van de zwangerschap is geassocieerd met een stuitligging bij de geboorte

  Achtergrond: Een stuitligging bij geboorte komt voor bij 3-5% van de zwangeren en geeft een verhoogd risico op maternale en neonatale complicaties. Beschreven risicofactoren voor… Samenvatting | 8 april 2016

Grotere kans op keizersnede na uitwendige versie

Zwangeren wiens baby gedraaid is van stuit- naar hoofdligging hebben een twee keer grotere kans op een keizersnede in vergelijking met vrouwen van wie de… Berichten | 7 september 2015

Versie bij gezonde zwangere: een veilige ingreep

Het doel van deze studie is tweeledig: het evalueren van het KNOV-trainingsprogramma voor het counselen en uitvoeren van uitwendige versies bij stuitligging en daarnaast inzicht… Berichten | 10 juli 2015

Combinatie moxatherapie en acupunctuur bij stuitligging

Coulon C, Poleszczuk M, Paty-Montaigne MH et al. Version of breech fetuses by moxibustion with acupuncture: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2014;124:32-39. Directe link… Berichten | 19 maart 2015

Opbrengst van vaginaal bevallen bij een stuitligging

Term breech deliveries in the Netherlands: did the increased ceasarean rate affect neonatal outcome? A population based cohort study. Vlemmix F, Bergenhenegouwen L, Schaaf JM et… Berichten | 27 november 2014

Een patiënt-controleonderzoek in Nederland. Een ‘echte’ of een ‘gedraaide’ hoofdligging: is de bevalling hetzelfde?

Doel: het onderzoeken van de wijze van bevallen bij zwangeren na succesvolle ECV in vergelijking met zwangeren met een kind in spontane hoofdligging. Er werd… Samenvatting | 1 november 2014

Ruptuur in een uterus zonder litteken in het derde trimester

In dit artikel bespreken we een uterusruptuur in het derde trimester. De voorgeschiedenis vermeldt een curettage van een placentarest. In de huidige graviditeit was sprake… Samenvatting | 1 oktober 2014

Improving management of breech presentation at term

Bijna de helft van de pogingen om een kind in stuitligging te draaien is succesvol. Toch wordt de ingreep lang niet aan alle zwangeren die… Promotie | 3 september 2014