Brief NVOG aan minister naar aanleiding van PERISTAT 3

Het bestuur NVOG heeft aan de minister van VWS een brief gestuurd naar aanleiding van Peristat 3 ter voorbereiding op het Algemeen Overleg in de… Samenvatting | 1 oktober 2013

Acute verloskundige zorg betaalbaar voor de Nederlandse ziekenhuizen?

De relatief hoge perinatale sterfte in Nederland is de laatste jaren een ‘hot item’. Via verschillende wegen wordt geprobeerd deze sterfte terug te dringen, onder… Samenvatting | 1 februari 2013

Op weg naar een sluitende keten rond moeder en kind

Perinatale gezondheid is een graadmeter voor de kwaliteit van de gezondheidszorg [Richardus, 1998]. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) onderzoekt daarom de kwaliteit… Samenvatting | 1 december 2012

Een goed begin

De betrokken partijen binnen de Stuurgroep zwangerschap en geboorte willen het aantal gevallen van vermijdbare babysterfte in de komende vijf jaar halveren. Dit is een… Overige publicatie | 6 januari 2010

Ambitieuze voorstellen voor hervorming verloskundige zorg

Op 6 januari was het zover: de StuurgroepZwangerschap en Geboorte bracht in Utrechthaar adviesrapport uit aan minister Klink. Inhet rapport worden voorstellen gedaan voorhet optimaliseren… Samenvatting | 1 januari 2010