Wat gaat er goed, wat kan er beter? Naar een effectievere perinatale audit

Wat ging er goed? Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de perinatale audit vorm te geven. Zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) waren… Samenvatting | 2 september 2014

Wat komt er na de PAN? Naar een effectievere Perinatale Audit: wat gaat er goed, wat kan er beter?

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkings verbanden (VSV) van start gegaan. Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) en… Samenvatting | 1 september 2014

MEOWS, een hulpmiddel om maternale sterfte te voorkomen Modified Early Obstetric Warning System

Samenvatting De MEOWS (Modified Early Obstetric Warning System) is een obstetriespecifiek systeem waarbij de vitale parameters geregistreerd worden. Door vroegtijdige herkenning van alarmsignalen, is de… Samenvatting | 1 juli 2014

Samenwerken in de verloskundige keten

Doelstelling: Inzicht krijgen in aantal en aard van de calamiteiten op het gebied van perinatale zorg die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld zijn,… Samenvatting | 1 september 2013

Wat komt er uit de PAN?

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte (kortweg: perinatale audit) in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Hiermee volgen we, na… Samenvatting | 1 mei 2013

Audit ernstige maternale morbiditeit in Nederland

Doel Het beschrijven van audit van ernstige maternale morbiditeit in Nederland, waarbij zowel het proces van audit, als enkele mogelijke verbeterpunten worden geïllustreerd. Opzet Descriptief… Samenvatting | 1 maart 2011

Risicoselectie en substandaardzorg- factoren bij ernstige fuxus post partum na thuispartus: LEMMoN- audit

Fluxus post partum (> 1000 cc bloedverlies) komt bij circa één op de dertig thuispartus voor. Het gemiddelde bloedverlies post partum na thuispartus bedraagt 390… Samenvatting | 1 februari 2010

Ernstige maternale morbiditeit: kan het beter?

In deze prospectieve cohortstudie, LEMMoN genaamd, zijn in een periode van twee jaar (2004-2006) alle gevallen van ernstige maternale morbiditeit (EMM) in Nederland verzameld (n=2552).… Berichten | 29 juni 2009

Maternale sterfte in Nederland ten gevolge van hypertensie tijdens de zwangerschap

Sinds 1981 rapporteren gynaecologen in Nederlandmaternale sterfte bij de maternale mortaliteit commissie(MMC) van de NVOG. Deze rapportage maakt deel uitvan continue anonieme landelijke registratie en… Samenvatting | 20 februari 2009