Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands

In 2014 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) validatiecriteria opgesteld voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv en syfilis. In deze studie evalueren we… Jaarindex | 7 februari 2019

Onbehandelde Syfilis tijdens de zwangerschap bestaat nog

Gomez GB, Kamb ML, Newman LM et al. Untreated maternal syphilis and adverse outcomes of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ2013;91:217–226.… Berichten | 1 mei 2014

Public health wereldwijd: screening syfilis

Hawkes S, Matin N, Broutet N, Low N. Effectiveness of interventions to improve screening for syphilis in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. The Lancet… Berichten | 3 november 2011

Screening hiv, HB en syfilis effectief

Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie. Op de Coul E, van Weert… Berichten | 1 maart 2011