Tien jaar na de Term breech trial, een balans voor Nederland

De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met… Samenvatting | 1 november 2011

Heiligt het doel de middelen?

De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met… Samenvatting | 1 mei 2011

Peer review weer onder vuur

In de Lancet van 17 maart (Vol 369, p. 906) leveren Susan Bewley en Andrew Shennan stevige kritiek op het peer review proces, refererend aan… Berichten | 1 juni 2007

Conclusie term breech trial moet worden ingetrokken

De afgelopen jaren heeft u veel kunnen lezen over de Term BreechTrial, de consequenties ervan en de kritiek erop. In het AmericanJournal of Obstetrics and… Samenvatting | 1 maart 2006

Verloskundige onderzoekt effect van beleidsveranderingen na Term Breech Trial

Toen de resultaten van de TBT ook in Nederland het beleid beïnvloedden, besloten tweedelijns verloskundige Truus Verburgt en collega’s de effecten ervan in hun kliniek,… Samenvatting | 1 maart 2006

Sectio caesarea bij à terme stuitligging? Evaluatie van beleidsverandering na de Term Breech Trial

Stuitligging komt voor in ongeveer drie tot vier procent van de à terme zwangerschappen. In Nederland was het beleid bij een stuitbevalling erop gericht de… Samenvatting | 1 februari 2006

De aterme stuitligging: waarom verschillende cijfers in een tijdschrift?

In het laatste nummer van het TVV verscheen een aantal artikelen over de gevolgen van het veranderde beleid bij stuitligging aterme na het verschijnen van… Samenvatting | 1 november 2005

Aterme stuitligging: standaard geadviseerde keizersnede uiteindelijk niet veiliger voor het kind

In oktober 2000 is de ‘Term breech trial’ verschenen, een gerandomiseerde studie naar de verschillen in uitkomsten tussen behandeling met een electieve keizersnede en een… Samenvatting | 1 oktober 2005

Aterme stuitligging: onterechte keus voor de electieve keizersnede als standaardbehandeling

In 2000 werden de resultaten van de ‘Term breech trial’ (TBT) gepubliceerd. In deze internationale, gerandomiseerde trial werden bij een aterme stuitligging de morbiditeit en… Samenvatting | 1 oktober 2005

Keizersnee bij stuitligging; zo gek nog niet

Verslag naar aanleiding van symposium “Keizersnede: de wijzevan bevallen in het 3e millennium.” Ondermeer aandacht voor nieuw onderzoek van:- Tweede fase onderzoeksresultaten van de Term… Samenvatting | 1 maart 2005