Study on Adequate identification of the term Fetus At Risk due to Intra uterine growth restriction: SAFARI-studie

Perinatale sterfte en morbiditeit à terme zijn verhoogd bij kinderen met een geboortegewicht onder de 10e gewichtspercentiel. Echter, het is moeilijk om onderscheid te maken tussen… Jaarindex | 7 februari 2019

Study on Adequate identification of the term Fetus At Risk due to Intra uterine growth restriction: SAFARI-studie

Perinatale sterfte en morbiditeit à terme zijn verhoogd bij kinderen met een geboortegewicht onder de 10e gewichtspercentiel. Echter, het is moeilijk om onderscheid te maken tussen… Jaarindex | 21 maart 2017