Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

De combinatietest is in Nederland de methode om te screenen op trisomie 21, 13 en 18. De nekplooi (NT)-meting is een belangrijk onderdeel van deze… Samenvatting | 1 september 2013

Opsporing van foetale groeivertraging

Foetale groeivertraging opsporen is een van de belangrijkste taken in de prenatale zorg. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de kinderen geboren met een geboortegewicht onder… Overige publicatie | 1 maart 2013

Het 12-13 weken echoscopisch onderzoek

De informatie die een echoscopisch onderzoek bij 12-13 weken kan verschaffen neemt toe. In combinatie met biochemische markers, dopplermetingen van de arteria uterinae en de… Samenvatting | 1 november 2012

Standaardecho in het derdetrimest: een goed idee?

De opsporing van intra-uteriene groeivertraging is een belangrijk onderdeel van de prenatale zorg. Groeivertraagde kinderen hebben zowel een verhoogd risico op perinatale morbiditeit en mortaliteit… Samenvatting | 1 juli 2012

Amniotic fuid index versus grootste vruchtwaterpocket als voorspellende waarde van een ongunstige zwangerschapsuitkomst

Is bepaling van de Amnionic fluid index een betere methode dan meting van de grootste verticale vruchtwaterpocket om een ongunstige zwangerschapsuitkomst te voorspellen? P:  zwangere… Samenvatting | 1 november 2011

Toelichting op het NVOG Modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Samenvatting: Het NVOG modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’ is vernieuwd. Het doel van het protocol is te zorgen voor een uniforme zwangerschapsdatering in zowel de… Overige publicatie | 1 oktober 2011

Implementatie NVOG- modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van de zwangerschap aangenomen door de leden van de NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na… Samenvatting | 1 september 2011

E-learning in Echoscopieonderwijs

Op dit moment bieden de hogeschool InHolland, Haarlem en de hogeschool Fontys, Eindhoven opleidingen aan tot verloskundig echoscopist. Deze echoscopisten werken zowel in de eerste… Samenvatting | 1 juni 2011

Genegeerd verdriet

Zwangerschapsverlies is een thema dat in de praktijk en onderzoek vooral gericht is op de beleving van de vrouw. De impact die deze gebeurtenis heeft… Samenvatting | 10 november 2010

Proefschrift: Beter opsporen groeivertraging

En weer heeft een Nederlandse verloskundige een fraai proefschrift afgeleverd. Paul de Reu trok 15 jaar uit voor de zeer complexe en omvangrijke zoektocht naar… Berichten | 2 juni 2010