Succes van inleiden afhankelijk van gewichtstoename en foetaal geslacht

Torricelli M, Voltolini C, Conti N et al. Weight gain regardless of pre-pregnancy BMI and influence of fetal gender in response to labor induction in… Berichten | 30 september 2013

Angst voor de bevalling een behandeling waard

Rouhe H, Slamela-Aro K, Toivanen R et al. Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women – randomised trial. BJOG 2012;… Berichten | 28 maart 2013

Bevallen zonder angst is een uitdaging

Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG 2012;119:1238–1246 Directe… Berichten | 11 oktober 2012

Electieve sectio toch gunstiger dan vaginale bevalling na eerdere sectio?

Crowther CA, Dodd JM, Hiller JE et al. Planned vaginal birth or elective repeat ceasarean: patient preference restricted cohort with nested randomised trial. PLoS Medicine… Berichten | 5 juli 2012

Continue begeleiding door vrouw naast professional en partner

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ et al. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD003766.DOI:… Berichten | 1 september 2011

Vaginale bevalling voor tweelingen in achterhoofdsligging

Rossi AC, Mullin PM, Chmait RH. Neonatal outcomes of twins according to birth order, presentation and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG… Berichten | 1 september 2011

Bevallingen door verloskundigen in China

Cheung NF, Mander R, Wang X et al. Clinical outcomes of the first midwife-led normal birth unit in China: a retrospective cohort study. Midwifery 2011;Epub;PMID:21236528… Berichten | 9 juni 2011

Systematische review: prevalentie postpartum incontinentie

Thom DH, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:1511-1522 Directe link naar de samenvatting in Acta Obstet… Berichten | 6 mei 2011

WHO Global Maternity Survey over sectios

Bij een electieve sectio caesarea loopt de moeder even veel risico’s op ziekte of sterfte als bij een sectio waar wel een medische indicatie voor… Berichten | 2 juni 2010

Lange uitdrijving meestal geen probleem

Dit multicenter prospectieve onderzoek onder 4.126 Amerikaanse vrouwen, waarvan 95% epidurale analgesie toegediend kreeg, laat zien dat een langere uitdrijvingsduur nauwelijks gezondheidsproblemen oplevert voor moeder… Berichten | 4 februari 2010