Lower Uterine Segment study (LUS)

Uit de literatuur zijn al diverse karakteristieken bekend welke een voorspellende waarde hebben tav een succesvolle vaginale baring bij vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis.… Jaarindex | 28 maart 2017

Vaker vaginale baring na sectio bij midwifery-led care.

Onderzoekers in een tertiair ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk bestudeerden het effect van het invoeren van midwifery-led care voor vrouwen met een sectio in de… Berichten | 12 september 2016

Bij twee sectio’s in de voorgeschiedenis: vaginale bevalling of primaire sectio?

Bij zwangere vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis is het de vraag wat de beste manier is om te bevallen: een vaginale bevalling (VBAC-2)… Samenvatting | 1 september 2014

Bevallen na een eerdere keizersnede en de rol van de klinsch verloskundige

Steeds vaker worden klinisch verloskundigen geconfronteerd met vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis. Het sectiopercentage in Nederland steeg van 7,4% in 1990 tot 15,1%… Samenvatting | 1 juli 2013

Zwangerschap na voorgaande sectio caesarea: gezamenlijke besluitvorming en let op tekenen van (dreigende) uterusruptuur

In Nederland is de prevalentie van het aantal zwangerschappen met een voorgaande sectio cesarea (SC) ongeveer 10%.1,2 De begeleiding van deze groep zwangeren vereist speciale… Samenvatting | 1 oktober 2012

Vaginal Birth after Caesarean Section in Zimbabwe and the Netherlands

Het is het doel van dit proefschrift om de volgende vragen te behandelen: Waarom is het aantal keizersnedes toegenomen?Wat is het gebruik en de effectiviteit… Promotie | 12 mei 2004