Essentiële voorwaarden voor de implementatie van continuïteit van verloskundig zorgverlener

Continuïteit van zorgverlener draagt bij aan kwaliteit van de geboortezorg en continuïteit van zorgverlener leidt tot goede perinatale uitkomsten en maternale tevredenheid. Toch is implementatie… Samenvatting | 8 maart 2021

Ontwikkeling en invoering van een ‘post-geboorte zorgplan’

Het doel van dit Schotse onderzoek was om in samenwerking met zwangere vrouwen en verloskundigen een acceptabel en bruikbaar format voor een post-geboorte zorgplan (PGZP)… Samenvatting | 14 juni 2020

Frequent prenataal zorggebruik in de verloskundige praktijk

Gitsels en collega’s deden verkennend onderzoek naar de prevalentie, determinanten en onderliggende oorzaken van frequent zorggebruik in de verloskundige praktijk. Zij definieerden frequent zorggebruik als… Samenvatting | 21 oktober 2019

Begeleiding van laag risico zwangere door haar verloskundige bij inleiding van de baring wegens serotiniteit

In de provincie Ontario, Canada, zijn verloskundigen bevoegd en bekwaam een inleiding met oxytocine intraveneus uit te voeren en te begeleiden. Echter in sommige ziekenhuizen… Samenvatting | 24 september 2019

Verloskundigen navigeren tussen praktijk en wetenschap in werving onderzoeksdeelnemers

Deze kwalitatieve studie in een grootstedelijke verloskundekliniek in Ierland exploreerde de ervaringen van verloskundigen bij het werven van deelnemers voor studies van andere onderzoekers. De… Samenvatting | 17 september 2019

Aandacht in de intake voor transitie naar moederschap

De KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding beveelt aan om tijdens de zwangerschap met gebruik van meerdere communicatietechnieken aandacht te besteden aan de transitie naar moederschap. Dit… Samenvatting | 22 januari 2019

Naleving SOP-remifentanil in Nederland (NTOG 2018 #6)

Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wijze waarop de SOP-remifentanil-PCA in de dagelijkse praktijk in Nederland gevolgd wordt. Daartoe werd een kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd.… Overige publicatie | 19 november 2018

Woman-centred care; wat bedoelen we precies?

Er zijn verschillende interpretaties over wat woman-centred care is of zou moeten zijn en hoe dit in de verloskunde praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Om… Samenvatting | 11 september 2018

Meer landen naast Nederland bieden goede gelegenheid tot thuisbevalling

Het doel van deze studie was om criteria te ontwikkelen om de mate van integratie te onderzoeken van de thuisbevalling in elf landen. Een expertpanel… Samenvatting | 31 mei 2018

Interventie om de bespreking van de plaats van bevalling te verbeteren

In Groot-Brittannië wordt de geplande plaats van geboorte steeds belangrijker, maar er is variatie in de bespreking daarvan door verloskundigen met vrouwen met een laag… Samenvatting | 16 mei 2018