Passie voor onderzoek: Midwifery Science, AVAG/EMGO+, VUmc

De afdeling Midwifery Science is opgezet in 2009 vanuit de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het ExtraMuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO+) van het VUmc. De… Samenvatting | 1 januari 2014

Verloskunde: van kennis naar wetenschap

In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit… Samenvatting | 1 januari 2014

Verloskunde: van kennis naar wetenschap

In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit… Samenvatting | 1 januari 2014

Samen onderzoek doen bevalt zó!

De vakgroep Midwifery Science AVM (sinds 2007) vormt een interdisciplinaire groep onderzoekers met expertise in fysiologische verloskunde, geneeskunde, gezondheids-wetenschappen, sociologie, ethiek, psychologie, antropologie, epidemiologie en… Samenvatting | 1 januari 2014

Signalen betreffende professionele normen voor gynaecologen; een selectie van tuchtzaken tegen gynaecologen tussen 2004 en 2010

Eerder verschenen onderzoek van Van Leusden et al. liet in de tweede helft van de periode 1992-2003 een daling zien in het aantal bij tuchtcolleges… Samenvatting | 1 juni 2012

Verloskundigen en gynaecologen moeten samen onderzoek doen

Wat is veiliger? Thuis bevallen of in het ziekenhuis? Al ruim dertig jaar voeren verloskundigen en gynaecologen strijd over dit vraagstuk. Ook in november 2010… Samenvatting | 1 juni 2011

Midwifery Science: onderzoek in een stroomversnelling

De opleidingen verloskunde van Maastricht en Amsterdam/Groningen hebben de afgelopen vier jaar intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het onderzoeksdomein Midwifery Science. In dit artikel… Samenvatting | 26 mei 2011

Midwifery Consortium in oprichting wil bijdrage aan betere verloskunde leveren

De Academies Verloskunde van Amsterdam-Groningen en Maastricht hebben het initiatief genomen om een landelijk consortium voor de eerstelijns verloskunde op te richten. Doel van dit… Samenvatting | 1 mei 2011

Verloskundigen zijn geen hulpjes van de dokter

Interview met Professor Dr. Pieter E. Treffers, emeritus hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie.Dit interview verscheen eerder in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2007 6 januari; 151 ev. Samenvatting | 1 april 2007

Het verloskundig onderzoek in de 18e eeuw

Vroedvrouwen envroedmeestersVroedvrouwen hadden sederteeuwen de verloskunde geleerddoor enige jaren mee te lopen meteen ervaren verloskundige. Toenhun opleiding in de steden gereglementeerdwerd bij het chirurgijnsgildewerden zij… Samenvatting | 20 oktober 2006