De ontwikkeling van een postpartum zorgplan

Huidige postpartum zorg voldoet niet altijd aan de behoeften van vrouwen ondanks dat deze periode belangrijk is voor een goede start van het moederschap. Schotse… Samenvatting | 10 november 2020

De transformerende kracht van het begeleiden van een thuisbevalling op verloskundigen

In Australië blijkt dat vrouwen steeds meer de behoefte hebben om thuis te bevallen. Er zijn drie vereisten voor een verloskundige in Australië om een… Samenvatting | 2 november 2020

‘De vrouw centraal’ volgens Nederlandse verloskundigen

Het perspectief van verloskundigen op wat ‘vrouwcentrale zorg’ betekent, is niet eenduidig. In deze Nederlandse studie werden verschillende perspectieven van verloskundigen die ‘vrouwcentraal’ willen werken,… Samenvatting | 17 juni 2019

Kennis, attitude en begeleiding door verloskundigen bij miskraam

Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. De verloskundige speelt een grote rol in het beleid rondom miskraam en in de… Samenvatting | 7 januari 2019

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018

Schatten verloskundigen en verloskundigen in opleiding bloedverlies postpartum even goed in?

De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en… Samenvatting | 20 juni 2018

Meer landen naast Nederland bieden goede gelegenheid tot thuisbevalling

Het doel van deze studie was om criteria te ontwikkelen om de mate van integratie te onderzoeken van de thuisbevalling in elf landen. Een expertpanel… Samenvatting | 31 mei 2018

Interventies voor werk-gerelateerde psychologische stress van (student)verloskundigen

Het is bekend dat (student) verloskundigen werk-gerelateerde psychologische stress kunnen ervaren. Deze systematische review beschrijft effecten van verschillende doelgerichte interventies met: (1) uitkomsten van psychometrische… Samenvatting | 27 november 2017

Zachte heelmeesters…: Vinden verloskundigen steriel water injecties het de pijn waard?

Verloskundigen kunnen steriel water injecties toepassen als pijnbestrijding tijdens de baring. De pijn die de vrouw ervaart tijdens het injecteren is een reden die vrouwen… Samenvatting | 25 oktober 2017

Wat is een “goede verloskundige” volgens afstuderende verloskundigen?

Tijdens de opleiding leren studenten verloskunde kennis en vaardigheden maar daarnaast maken zij zich ook de normen en waarden (professionele socialisatie) eigen die passen bij… Samenvatting | 18 september 2017