Kennis, attitude en begeleiding door verloskundigen bij miskraam

Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. De verloskundige speelt een grote rol in het beleid rondom miskraam en in de… Samenvatting | 7 januari 2019

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018

Schatten verloskundigen en verloskundigen in opleiding bloedverlies postpartum even goed in?

De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en… Samenvatting | 20 juni 2018

Meer landen naast Nederland bieden goede gelegenheid tot thuisbevalling

Het doel van deze studie was om criteria te ontwikkelen om de mate van integratie te onderzoeken van de thuisbevalling in elf landen. Een expertpanel… Samenvatting | 31 mei 2018

Interventies voor werk-gerelateerde psychologische stress van (student)verloskundigen

Het is bekend dat (student) verloskundigen werk-gerelateerde psychologische stress kunnen ervaren. Deze systematische review beschrijft effecten van verschillende doelgerichte interventies met: (1) uitkomsten van psychometrische… Samenvatting | 27 november 2017

Zachte heelmeesters…: Vinden verloskundigen steriel water injecties het de pijn waard?

Verloskundigen kunnen steriel water injecties toepassen als pijnbestrijding tijdens de baring. De pijn die de vrouw ervaart tijdens het injecteren is een reden die vrouwen… Samenvatting | 25 oktober 2017

Wat is een “goede verloskundige” volgens afstuderende verloskundigen?

Tijdens de opleiding leren studenten verloskunde kennis en vaardigheden maar daarnaast maken zij zich ook de normen en waarden (professionele socialisatie) eigen die passen bij… Samenvatting | 18 september 2017

Beroep van verloskundige is niet altijd ‘een roze wolk’

Verloskundigen maken in hun werk traumatische ervaringen tijdens de baring mee. Er is weinig bekend over hoe vaak dit voorkomt, welke ervaringen dit zijn, hoe… Samenvatting | 13 juni 2017

Percepties van verloskundigen over cliëntgerichte zorg

Een aanbeveling van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is moeder en kind in de hoofdrol te plaatsen. Deze uitspraak is sterk geassocieerd met cliëntgerichte zorg.… Berichten | 12 september 2016

Zwangere vrouwen geven 35 rechtvaardigingen om door te roken

Het besef dat roken ongezond is voor de baby veroorzaakt stress bij doorrokende zwangere vrouwen. Ze ervaren cognitieve dissonantie door de tegenstelling in de beleving… Berichten | 9 juni 2016