Beroep van verloskundige is niet altijd ‘een roze wolk’

Verloskundigen maken in hun werk traumatische ervaringen tijdens de baring mee. Er is weinig bekend over hoe vaak dit voorkomt, welke ervaringen dit zijn, hoe… Samenvatting | 13 juni 2017

Percepties van verloskundigen over cliëntgerichte zorg

Een aanbeveling van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is moeder en kind in de hoofdrol te plaatsen. Deze uitspraak is sterk geassocieerd met cliëntgerichte zorg.… Berichten | 12 september 2016

Zwangere vrouwen geven 35 rechtvaardigingen om door te roken

Het besef dat roken ongezond is voor de baby veroorzaakt stress bij doorrokende zwangere vrouwen. Ze ervaren cognitieve dissonantie door de tegenstelling in de beleving… Berichten | 9 juni 2016

Waarom verloskundigen beslissingen nemen die afwijken van standaarden en richtlijnen

Als autonome beroepsbeoefenaars zijn verloskundigen verantwoordelijk voor de zorg voor moeder en kind. Zij zijn hierbij aansprakelijk voor professioneel gedrag conform beroepsstandaarden, richtlijnen en regionale… Berichten | 9 juni 2016

Tuchtzaken kunnen verloskundig handelen negatief beïnvloeden

Dit kwalitatieve fenomenologische onderzoek (2006-2007) onder verloskundigen beschrijft hoe hun persoonlijke betrokkenheid in tuchtzaken hun verloskundig handelen beïnvloedt. De auteurs hielden semi-gestructureerde diepte-interviews met 22… Berichten | 28 april 2016