Verticale baringshouding gunstig voor hoofd- en stuitligging

Reitter A, Daviss B-A, Bisits A, et al. Does pregnancy and/or shifting positions create more room in a woman’s pelvis? Am J Obstet Gynecol 2014;211:662.e1-9.… Berichten | 9 april 2015

Vaginale stuitbevalling: is het tijd voor de opvolging van Bracht?

Betty-Anne Daviss is een Canadese verloskundige, een van de vrouwen die aan de wieg heeft gestaan van het herintroduceren van zelfstandig werkende verloskundigen in Canada.… Samenvatting | 1 september 2014

De voordelen van het gebruik van de geboorteschelp

De Jonge A, Kweekel L, Oudshoorn T et al. The Birth Shell for the Second Stage of Labour: A Modern Tool to Support Physiological Birth.… Berichten | 3 februari 2014

De stelling

De stelling in de afgelopen periode luidde: De begeleiding van verschillende baringshoudingen, dient opgenomen te worden in het vaardigheidsonderwijs en de stage van de opleiding… Berichten | 14 september 2012

Minder kunstverlossingen op de kruk?

Thies-Lagergren L, Kvist LJ, Christensson K et al. No reduction in instrumental vaginal births and no increased risk for adverse perineal outcome in nulliparous women… Berichten | 6 juli 2011

Invloed van de baringshouding op de pijnbeleving tijdens de uitdrijving

Is er verschil in pijnbeleving tussen vrouwen die alleen in horizontale positie persten ten opzichte van vrouwen die ook of alleen in verticale positie persten? Scriptie | 14 juni 2007

Verticaal baren.

“Geeft het bevallen in verticale baringshouding ten opzichte van het bevallen in horizontale baringshouding meer kans op haemorrhagia post partum bij barende vrouwen in een… Scriptie | 16 maart 2007