Relatie tussen voorgenomen plaats van bevalling en angst en depressie

Het debat over de veiligheid van de thuisbevalling en het dalend percentage thuisbevallingen geven aanleiding om te onderzoeken of er een verband is tussen de… Samenvatting | 19 februari 2017

Goede voorbereiding is het halve werk

Het doel van deze literatuurstudie was het in kaart brengen van de verwachtingen en ervaringen van zwangeren van de baring. De onderzoeksvraag was: ‘Welke verwachtingen… Scriptie | 19 februari 2009