Zwanger na fertiliteitsbehandeling: aandacht voor gevoelens belangrijk

In Nederland wordt 4.3% van de vrouwen zwanger na een fertiliteitsbehandeling. Na een succesvol traject wordt deze zwangerschap gezien als normaal en komen zwangeren bij… Samenvatting | 21 april 2017

Fertiliteitsbehandelingen leiden tot meer obstetrische complicaties

Er is steeds meer bewijs dat fertiliteitsbehandelingen (ART: ‘assisted reproductive technologies’) leiden tot meer zwangerschaps- en perinatale complicaties. Dit geldt vooral voor ‘high tech’-behandelingen met… Samenvatting | 19 februari 2017

Proefschrift: Langdurige vruchtbaarheidsproblemen verhoogt risico op disfunctie kind

Offspring of subfertile couples: neurodevelopmental outcome at preschool age, Pamela Schendelaar, 16 februari 2015, Rijksuniversiteit Groningen Promotors: prof. dr. M. (Mijna) Hadders-Algra, M.J. Heineman Kinderen… Berichten | 4 mei 2015

Een afwachtend beleid bij subfertiele paren met een goede prognose

Samenvatting Voor subfertiele paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit is geen empirische behandeling beschikbaar. De meerwaarde van intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie of invitro-fertilisatie… Samenvatting | 1 april 2014

De kans op zwangerschap bij vrouwen met anovulatie WHO-type-II, na twaalf cycli met clomifeencitraat

Samenvatting Indien vrouwen met PCOS of anovulatie WHO type II een kinderwens hebben, is ovulatie-inductie met clomifeencitraat (CC) de behandeling van eerste keus. De optimale… Samenvatting | 1 maart 2014

Over mannelijke subfertiliteit en het beste moment van bevallen

In deze editie berichten wij u over een recent gestarte RCT binnen het consortium, de MASTER-studie. Mannelijke subfertiliteit komt bij een derde van alle subfertiele… Samenvatting | 1 mei 2013

Wat vindt en wil de patiënt?

Elk mens, dus ook elke patiënt en elke arts, is uniek. Dat maakt zorg per definitie ingewikkeld, want er is zelden één beste oplossing voor… Samenvatting | 1 december 2012

En als we een handje helpen?

Davies M, Moore V, Willson K et al. Reproductive technologies and the risk of birth defects. N Engl J Med 2012;366:1803-13 Directe link naar de… Berichten | 14 september 2012

Een prospectief cohortonderzoek naar de verschillen in bloeddruk, bloedglucosewaarden en BMI tussen 5 jarige kinderen verwekt via in-vitro fertilisatie of intracytoplasmatische sperma injectie en spontaan verwekte kinderen.

Er was weinig bekend over de effecten van een conceptie buiten het lichaam (in-vitro) op de gezondheid van kinderen op 5-jarige leeftijd. In dit onderzoek… Scriptie | 16 december 2011

Patient-Centeredness Questionnaire–Infertility (PCQ-Infertility)

Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben een vragenlijst ontwikkeld die de kwaliteit van zorg door de ogen van de patiënt meet, de PCQ-Infertility. De… Overige publicatie | 15 juni 2011