Waarom willen gezonde Nederlandse vrouwen thuis of in het ziekenhuis bevallen?

Van Haaren-ten Haken T, Hendrix M, Nieuwenhuijze M et al. Preferred place of birth: Characteristics and motives of low-risk nulliparous women in the Netherlands. Midwifery… Berichten | 1 februari 2013

Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

Al jaren geleden is de perinatale sterfte vooral bij de geboorten buiten kantooruren sterk afgenomen. Toch heerst sinds het artikel ‘Beter baren’ (2008) nog steeds… Samenvatting | 31 januari 2013

Geplande thuisbevalling vergeleken met geplande ziekenhuisbevalling

In november 2011 publiceerden van der Kooy en collega’s een cohortstudie in Obstetrics & Gynecology naar vroeg neonatale sterfte bij geplande thuisbevalling ten opzichte van… Samenvatting | 1 april 2012

Birthplace; de uitkomsten gepresenteerd in Londen

Op vrijdag 25 november werden in het gebouw van de prestigieuze Royal Society of Medicine (RSM) de lang verwachte resultaten gepresenteerd van de Birthplace­ studie.… Samenvatting | 1 december 2011

Ziekenhuisbevalling ’s nachts riskanter

n Nederlandse ziekenhuizen is een bevalling overdag veiliger dan in de avond of nacht, blijkt uit data van deze studie op basis van cijfers van… Berichten | 4 oktober 2010

De thuisbevalling vergeleken met de ziekenhuisbevalling:

In het American Journal of Obstetrics &Gynecology (AJOG) verscheen juli jongstledeneen zogenaamde meta-analyse (zie kader)(van Wax et al, 2010) waarin de veiligheid vande thuisbevalling werd… Samenvatting | 1 september 2010

Oratie Simone Buitendijk: De stem van vroede vrouwen

Gynaecologen en verloskundigen moeten zich niet opstellen als tegenstanders, maar zich juist samen sterk maken voor behoud van het ‘unieke’ systeem van thuisbevallen. Daarvoor heeft… Overige publicatie | 12 maart 2010

Wie bevalt waar?

In het NTvG (2008;152:2514-8) is een omvangrijke analyse verschenen van Anthony et al. In het NTvG (2008;152:2514-8) is een omvangrijke analyse verschenen van Anthony et… Berichten | 5 maart 2009