Veelgestelde vragen

1. Wat voor onderzoeken staan er in de database?
De onderzoekssectie van Kennispoort Verloskunde beoogt een compleet overzicht te bieden van het lopende en afgeronde verloskundig onderzoek in Nederland. In de database treft u een combinatie aan van promotie-onderzoeken, afstudeerscripties, rapporten, adviezen, richtlijnen en overige onderzoeken vanaf 2002. Verder bevat de database alle onderzoeks-gerelateerde artikelen uit het Tijdschrift voor Verloskundigen (TVV) en het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG).

2. Waarom staan er studentenscripties in de database?
Met betrekking tot de studentenscripties, wijzen wij erop dat het leerdocumenten betreft. Het schrijven ervan maakt integraal deel uit van de opleiding aan een hogere  beroepsopleiding of universiteit. De opleidingen dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de scripties. De redactie is echter van mening dat het toch waardevol is om een selectie van deze onderzoeken te kunnen lezen. Ze geven een beeld van relevante onderzoeksvragen in de verloskundepraktijk. Bovendien kunnen ze wetenschappelijke onderzoekers stimuleren om verder onderzoek te initiĆ«ren.

3. Waarom staat mijn onderzoek er niet op?
De redactie probeert zo goed mogelijk het verloskundig onderzoek in Nederland te verzamelen. Echter, wij zijn daarbij afhankelijk van het aanbod. De redactie nodigt u daarom van harte uit om ontbrekend onderzoek aan te melden, zodat het opgenomen wordt in de database. Onderzoek van de opleidingen tot verloskundige (zie ook 3.) wordt aangeboden via de onderzoeks-coordinatoren van de opleidingen. Zij maken de afweging of het in aanmerking komt voor plaatsing op Kennispoort Verloskunde (o.a. minimaal gewaardeerd met een 8).

4. Mijn onderzoek is onjuist weergegeven
Wij verzoeken u vriendelijk om de verkeerde en/of ontbrekende gegevens van het bewuste onderzoek te mailen naar redactie@kennispoortverloskunde.nl. U ontvangt bericht, zodra de redactie de wijzigingen heeft doorgevoerd.