Veelgestelde vragen

1. Waarom is de website niet voor iedereen toegankelijk?
Het doel van Kennispoort Verloskunde is om de kennisdeling en samenwerking onder de (toekomstige) professionals in het vakgebied optimaal te ondersteunen. De redactie is van mening dat een semi-besloten gemeenschap bijdraagt aan het beschikbaar maken van elkaars kennis en het vrij onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. Als u zich registreert, wordt gecontroleerd of u in dit veld werkzaam bent.

2. Wat voor onderzoeken staan er in de database?
De onderzoekssectie van Kennispoort Verloskunde beoogt een compleet overzicht te bieden van het lopende en afgeronde verloskundig onderzoek in Nederland. In de database treft u een combinatie aan van promotie-onderzoeken, afstudeerscripties, rapporten, adviezen, richtlijnen en overige onderzoeken vanaf 2002. Verder bevat de database alle onderzoeks-gerelateerde artikelen uit het Tijdschrift voor Verloskundigen (TVV) en het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG).

3. Waarom staan er studentenscripties in de database?
Met betrekking tot de studentenscripties, wijzen wij erop dat het leerdocumenten betreft. Het schrijven ervan maakt integraal deel uit van de opleiding aan een hogere  beroepsopleiding of universiteit. De opleidingen dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de scripties. De redactie is echter van mening dat het toch waardevol is om een selectie van deze onderzoeken te kunnen lezen. Ze geven een beeld van relevante onderzoeksvragen in de verloskundepraktijk. Bovendien kunnen ze wetenschappelijke onderzoekers stimuleren om verder onderzoek te initiëren.

4. Waarom staat mijn onderzoek er niet op?
De redactie probeert zo goed mogelijk het verloskundig onderzoek in Nederland te verzamelen. Echter, wij zijn daarbij afhankelijk van het aanbod. De redactie nodigt u daarom van harte uit om ontbrekend onderzoek aan te melden, zodat het opgenomen wordt in de database. Onderzoek van de opleidingen tot verloskundige (zie ook 3.) wordt aangeboden via de onderzoeks-coordinatoren van de opleidingen. Zij maken de afweging of het in aanmerking komt voor plaatsing op Kennispoort Verloskunde (o.a. minimaal gewaardeerd met een 8).

5. Mijn onderzoek is onjuist weergegeven
Wij verzoeken u vriendelijk om de verkeerde en/of ontbrekende gegevens van het bewuste onderzoek te mailen naar redactie@kennispoortverloskunde.nl. U ontvangt bericht, zodra de redactie de wijzigingen heeft doorgevoerd.

6. Is mijn profiel voor iedereen zichtbaar?
Uw profiel is alleen zichtbaar voor ingelogde geregistreerde gebruikers van Kennispoort Verloskunde. Anonieme bezoekers kunnen alleen uw voor- en achternaam zien. Uw telefoonnummer wordt nooit gepubliceerd, deze is alleen voor administratieve doeleinden.

7. Hoe plaats ik een reactie of start ik een discussie?
Onderaan iedere publicatie of bericht op de website wordt de mogelijkheid geboden om te reageren. Hiervoor moet u wel zijn ingelogd. Om een discussie te starten opent u bovenin de onderwerpenbalk ‘discussies’. Nieuwe discussies geeft u een titel. Vervolgens kunt u aangeven of u de discussie anoniem wilt starten of dat uw naam zicht baar mag zijn als afzender.